KAPELPOST augustus/september 2019

Ingekomen mededeling: Lezing: Interreligieuze dialoog

OP dinsdag 3 september zal er een lezing plaatsvinden in de Kruisherenkapel in Uden: interreligieuze dialoog (door Brother John Martin Sahajananda)

Start om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur. Thema: “Gelukkig wie arm van geest zijn, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen.“ Toegang € 10,=. Aanmelding wordt aanbevolen, per e-mail info@kapelgemeenschap.nl, dan wel op 06-40966338.

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier te downloaden.

12de jaargang

augustus/september 2019

AGENDA

 

Dag

Datum

Tijd

Wat

Bijzonderheden

Waar

zo

18-aug-19

10.00

Woord&Gebedviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

di

20-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

22-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

22-aug-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

25-aug-19

10.00

Eucharistieviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

di

27-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

29-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

29-aug-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

1-sep-19

10.00

Thematische viering van Woord&Gebed

Paulus Kwintet

Kruisherenkapel

ma

2-sep-19

10.30

Inloop Koffie-uurtje

 

Tuinkamer

di

3-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

5-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

5-sep-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

8-sep-19

10.00

Eucharistieviering

Ter Lindekoor

Kruisherenkapel

di

10-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

12-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

12-sep-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

15-sep-19

10.00

Thematische woord&communieviering

Mistral

Kruisherenkapel

di

17-sep-19

  8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

19-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

19-sep-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

22-sep-19

10.00

Eucharistieviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

di

24-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

26-sep-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

26-sep-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

29-sep-19

10.00

Oecumenische viering van woord&gebed

Paulus Kwintet

Kruisherenkapel

Wijzigingen voorbehouden

HEB HET LEF

Dat is de titel van de viering voor Woord en Gebed op zondag 1 september. Waar moeten we lef voor hebben? Wat kunnen we al? Bent u ook nieuwsgierig wat de titel wil zeggen? We gaan erover vertellen, zingen en bidden. U bent van harte welkom om 10.00 uur in de Kruisherenkapel. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Paulus Kwintet.

 KOFFIE-UURTJE

Maandag 2 september is weer het maandelijks koffie-uurtje in de Tuinkamer. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. De tuinkamer kunt U bereiken door de deur aan de achterkant van de Kapel, die vanaf 10.15 u. open is. (U loopt het hek door bij het Walterus Pijnenburghof. Vervolgens loopt links om de kapel naar de deur van de sacristie.)

We hopen U die maandag een uurtje te mogen ontmoeten!

Dit koffie-uurtje wordt iedere eerste maandag van de maand herhaald.

Hartelijk welkom ! 

De leden van de Contact-groep “VERBINDEN”

MISTRALVIERING

Wij, mensen, zijn zo snel geneigd om een vooroordeel te hebben. Maar als we dit vooroordeel laten vallen blijkt vaak, dat het nergens op gebaseerd was, integendeel!

In de viering op 15 september om 10.00 uur willen we daar eens bij stil staan en proberen op een andere manier te kijken.

Natuurlijk zingt Mistral onder leiding van Niels van Dalsum.

VREDESWEEK van 21-29 september 2019.

Dit jaar is het thema, door Pax aangedragen: “Vrede verbindt over grenzen”.

Grenzen letterlijk en figuurlijk bedoeld, tussen mensen, landen, geloofsgemeen-schappen en nog veel meer natuurlijk!

Anders dan andere jaren sluit de Kapelgemeenschap hierbij aan door dit thema aan de orde te laten komen tijdens:

  • Vertoning van een mooie film die een speciale kijk geeft op dit thema op woensdag 25 september 0m 19.30 uur in de tuinkamer. Kosten € 5 inclusief koffie/thee. Graag (niet noodzakelijk) opgeven bij het kapelteam.
  • Een Oecumenische viering in de Kruisherenkapel op zondag 29 september om 10 uur samen met de leden van de Protestantse SOW kerk. De SOW kerk is dan gesloten, net als vorig jaar de Kruisherenkapel op die dag gesloten was. De leden van de SOW kerk worden van harte uitgenodigd samen met ons de liturgie te vieren. Na afloop is er gelegenheid uitgebreid met elkaar kennis te maken en een kopje koffie of thee te drinken!

Wij nodigen u van harte uit!

Werkgroep Verdiepen en Vieren.

INFORMATIEBIJEENKOMST

KAPELGEMEENSCHAP

Om iedereen op de hoogte te kunnen houden organiseert het bestuur op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst voor de Kapelgemeenschap. Daarin zal aan bod komen: informatie over het bestuur, de stand van zaken van de financiën, de activiteiten van de verschillende werkgroepen, het Kapelteam en het PR team. Ook zal de nieuwe website gepresenteerd worden.

Alvast een datum om in de agenda te noteren.

Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur,

Johan v.d. Leest, voorzitter.

MISTRAL JUBILEUM CONCERT 6 oktober

Zoals de meesten van u wel weten viert Mistral dit jaar zijn 50-jarig jubileum.

In mei hebben we tijdens een feestelijke eucharistieviering onze Missa Mistral opgevoerd.

Dank voor uw aanwezigheid en alle positieve reacties na de viering.

Mistral heeft nog een tweede activiteit in petto om zijn jubileum te vieren en wel door middel van een concert in de Kruisherenkapel op 6 oktober.

Op die middag zullen we, samen met een aantal gerenommeerde artiesten uit Uden een prachtig, eigentijds concert geven. De mede-artiesten zijn: Stan Verstegen, Feestband De Dop en zo’n 15 oud-leden van Mistral.

Het concert begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Om ongeveer 16.45 is er een afsluitende receptie in de kapel tot ongeveer 17.30 uur.

Voor dit concert is het van belang, dat u beschikt over toegangskaarten. Deze kaarten zijn, met een maximum van vier stuks per persoon, gratis verkrijgbaar bij de VVV in Uden.

De datum waarop deze kaarten beschikbaar komen, zal nog worden medegedeeld.

Aan het eind van het concert bestaat de mogelijkheid om uw waardering voor ons concert uit te drukken in een vrije gift, welke ten goede komt aan een bestemming voor de bewoners van de gesloten afdeling van Huize St. jan (BrabantZorg).

Zorg dat u er bij bent, want dit concert mag u niet missen.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 29 september 2019.

Kopij kan tot UITERLIJK 22 september worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.

Administratieadres: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, emailadres: info@kapelgemeenschap.nl

Misintenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl

Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

Kapelteam Ter Linde: tel. 06-4096 6338

Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden