KAPELPOST maart 2018

Tijdens de viering van de dag van de nieuwjaarsbijeenkomst heeft voorzitter Henk Trimbach een toespraak gehouden. Deze kunt u hier  downloaden. 

U kunt deze kapelpost hier downloaden.

De misintenties kunt u hier downloaden.

PROEVEN AAN HET LEVEN ...

Het is fijn als je als mens ergens naar toe kunt leven. Naar blije gebeurtenissen zoals een feest, vakantie, een nieuwe woning of een andere werkkring. Het regelen en uitzoeken, je voorbereiden op wat komt en dat kunnen delen met anderen. Zo mag je in de aanloop daar naartoe, er al een beetje van proeven. Proeven van de mooie dingen en proeven van de tegenslag die je ongetwijfeld ook tegenkomt. En toch blijven vertrouwen op dat wat je tegemoet komt. Zo willen we ook met elkaar onderweg zijn, naar het feest van Pasen. Het staat symbool voor ons eigen leven. In de weken er naar toe bereiden we ons voor, zoeken we met elkaar naar verdieping en laten we ons inspireren door samen te vieren. De vieringen in de veertigdagentijd staan niet op zich, maar helpen ons te proeven aan het leven, om met Pasen te kunnen ervaren wat ten volle leven is.

Op weg zijn naar Pasen,

is proeven aan het leven.

Doet u mee?

IN CONTEMPLATIEVE SFEER

 

We moeten weer iets verwezenlijken

Van wat contemplatieve houding heet;

Verwezenlijken dus, en er niet alleen

interessant over doen....

De diepte van de mens

Moet weer ontwaken.

In ons leven moeten weer tijden,

In onze dagen weer ogenblikken zijn

 Dat wij stil worden, tot ons zelf inkeren

En ons ontvankelijk en bewust een vraag

Die ons die dag trof voorleggen.

We moeten weer bidden en mediteren.

Romano Guardini +1968

Gelezen in Roerom

ALS HET LEVEN TEN EINDE LOOPT... gevoeligheden en onomkeerbare beslissingen

Onder deze titel houdt Dr. H. Van Hulsteijn een lezing. Het thema is zeer actueel en zal in de nabije toekomst vaker terugkeren in onze kapel.

U bent van harte welkom op zondag 11 maart om 14.00 in de kapel. Toegang is 10,00 (incl. koffie/thee)

Van harte aanbevolen!

J.S.BACH ALS COMPONIST EN GELOVIGE

Dat Bach een groot componist was die veel voor de ontwikkeling van de religieuze muziek heeft betekend, is bekend. Maar welke factoren in zijn leven en werk hierbij een rol speelden, is minder bekend. Deze wil organist en Bach-kenner, Dick Boerefijn belichten in een presentatie waarin muziek, film en gesproken woord elkaar aanvullen. Hij geeft inzicht in Bach’s werkwijze maar ook in zijn theologische visie. Naast verschillende historische aspecten, zoals de barokstijl, de reformatie en contra-reformatie, zijn voorliefde voor Maarten Luther, en de relaties met zijn broodheren komen ook de kerk-muzikale aspecten ruimschoots aan de orde. Een prachtige gelegenheid om Bach van meerdere kanten belicht te zien.

Datum: 15 maart. Aanvang : 20.00 uur. Plaats: SOW kerk in Uden.

MANDALA-WORKSHOP

De werkgroep Spiritualiteit & Kunst van de Kapelgemeenschap organiseert op maandag 19 maart een workshop Mandalatekenen door mandaladocente Willemien Geurts uit Nistelrode. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel. Deelname kost € 10,00.

In verband met de praktische organisatie is inschrijven noodzakelijk. Dat kan tot 12 maart 2018 via: info@kapelgemeenschap.nl of telefonisch met het secretariaat van de Kapelgemeenschap Ter Linde: 06-4096 6338.

 

5DE ZONDAG VAN DE VASTEN met MISTRAL

Het thema van de Vastentijd is dit jaar: Proeven van het leven.

De Mistralviering op 18 maart is de laatste viering vóór de Goede week. In deze viering gaan we nog één stap verder in onze zoektocht naar de essentie van ons bestaan. We volgen de weg van de graankorrel.

Dit is een weg van uitgezaaid worden en afsterven.

Het is wonderlijk dat de graankorrel na de doodse stilte van de winter openbarst...

U bent van harte welkom!

 

MISTRAL ZOEKT NIEUWE DIRIGENT

Per 1 februari jl. heeft Femke Wesly, na ruim acht jaar dirigeren bij Mistral, te kennen gegeven haar inzet voor ons koor te willen beëindigen. Ook op deze plaats willen wij Femke bedanken voor haar inzet voor Mistral en de Kapelgemeenschap.

Met het 50-jarig jubileum in 2019 in het vooruitzicht is het van belang om zo snel mogelijk een nieuwe dirigent (m/v) te vinden. Totdat die gevonden is zal Niels van Dalsum tijdelijk deze taak op zich nemen.

Mocht u iemand kennen met ervaring en kennis van dirigeren die interesse heeft (of heeft u zelf interesse), dan kunt u contact opnemen met Karin Klösters, penningmeester van Mistral.

(E-mail: karinklosters@hotmail.com telefoon: 06-46161257)

VASTENACTIE  2018

Als je er op let, is Papua Nieuw Guinea de laatste weken regelmatig in het nieuws, zowel positief (acties die worden opgestart) als negatief (aardbeving). Maar niet de regio, waar onze belangstelling nu naar uitgaat: Asmat. Een volk van ± 70.000 mensen, die nog heel primitief leven, maar wel geconfronteerd worden met de westerse beschaving. Dat levert conflicten op. In plaats van ruilhandel krijgen ze te maken met geld, maar ze kunnen er niet mee omgaan. De westerse wereld heeft belangstelling voor de ‘primitieve kunst’ en ziet er handel in.

De Indonesische Kruisheren komen op voor de belangen van de Asmat-bevolking. Via een ontmoetingsplek, de Koperasi Pastoral, willen zij Asmats de mogelijkheid bieden om tegen redelijke prijzen in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Men kan ook zijn koopwaren te koop aanbieden tegen eerlijke bedragen. Via trainingen leren ze om goed met hun geld om te gaan en zo hun levensstandaard verbeteren.

Maar de Koperasi Pastoral moet ingericht worden, met o.a. koelcellen, winkelinrichting, toiletten, watervoorziening, enz., enz.. Daarvoor is de opbrengst bestemd.

Steun de Kruisheren en daarmee het Asmat-volk in Papua!

In de Vastentijd is er iedere zondag (vanaf 18 februari) een inzameling en natuurlijk ook na de vieringen in het Paasweekend (1 en 2 april). U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. Missieprokuur Kruisheren o.v.v. Uden helpt Asmat. De Missieprokuur is een ANBI-instelling (ANBI-nr 806715236). Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Van harte bij u aanbevolen!

DE GOEDE WEEK, PROEVEN AAN HET LEVE

De Goede Week is een week van uitersten. Alle facetten van het leven komen voorbij. Als mens toegejuicht worden en uitgejouwd. Je verbonden weten met je vrienden en aan je lot overgelaten worden. Liefde en verraad. Macht en onmacht. Vertrouwen op God en je verlaten weten. Dood en leven. Het is proeven aan het leven, het zout en het zoete, het zure en de bitterheid. In al haar tegenstellingen ervaart de mens het leven ten volle.

We nodigen u uit om dat volle leven mee te vieren in de Goede Week. Proeven van de verhalen van Jezus, proeven van uw eigen leven en proeven hoe wij als Kapelgemeenschap ter Linde met elkaar ons christelijk geloven beleven.

Op zondag 25 maart, om 10.00

vieren we Palmpasen, de inhuldiging van Jezus

Op dinsdag 27 maart, om 19.30 uur

met een meditatieve bijeenkomst over de kruisweg van Jezus

Op Witte Donderdag 29 maart, om 19.30 uur

vieren we het laatste avondmaal van Jezus

Op Goede Vrijdag 30 maart, om 19.30 uur 

herdenken we het sterven van Jezus

Op Paaszaterdag 31 maart, om 19.30 uur

vieren we tijdens de Paaswake dat Jezus opnieuw tot leven komt.

Op Paaszondag 1 april, om 10.00 uur

horen we hoe we als mens tot geloof komen. Een christelijk geloof dat getuigt van een levenswijze die het lijden niet uit de weg gaat, die de liefde omarmt en die mensen op weg helpt telkens opnieuw op te staan in het leven. 

U bent van harte welkom!

KINDERVIERING OP PASEN

Net als de afgelopen jaren zal er ook dit jaar weer een Kinderviering zijn op de zaterdag voor Pasen. Er zal uitgelegd worden wat Pasen is. Ook zal het paasverhaal verteld worden, met mooie tekeningen die op schermen zullen worden getoond. Naast een gebed en gedichtje gaan we ook liedjes zingen. De viering is op zaterdag 31 maart. We beginnen om 17.00 uur en het zal ongeveer 40 minuten duren.

We hopen dat we, samen met een heleboel kinderen van alle leeftijden, er een sfeervolle viering van kunnen maken. Natuurlijk zijn ook vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom. Tot dan.

Werkgroep kindervieringen

 

PRATEN OVER BIJBEL EN GELOOF

Iedere eerste woensdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur, komt de gespreksgroep Geloven Nu bijeen in de Kruisherenkamer van Huize St Jan. Aan de hand van de mooie en kleurrijke brochures van de Stichting Adveniat worden er acht bijbelverhalen bespro-ken. Die verhalen zijn voorzien van een deskundige toelichting. En er staan vragen bij om het gesprek over de tekst op gang te brengen. De bedoeling daarvan is om ieder op zijn eigen manier, maar ook samen, de inhoud en betekenis van het bijbelverhaal te laten ontdekken. Geloven Nu is geen catechese of een lesje leren maar persoonlijke geloofsverdieping. Dat gebeurt op een ontspannen en vriendschappelijke manier. Wil je graag mee doen? Meld je dan aan bij Peter van den Hurk via e mail pvdhurk.1@home.nl of tel nr 0412-612727.

BEELDEN O.L. VROUW TER LINDE

Er zijn weer beelden van O.L.Vrouw ter Linde te koop in verschillende uitvoeringen. Achter in de kapel ligt een folder met informatie over het bestellen van deze Mariabeelden. Deze info kunt u ook hier  downloaden van de website

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 25 maart. Kopij kan tot UITERLIJK 18 maart worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.

 

 

 

 

KAPELPOST

 

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 25 maart. Kopij kan tot UITERLIJK 18 maart worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.