KAPELPOST juli / augustus 2018

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier te downloaden.

TRAP-IN FIETSTE OOK VOOR BWALENGIRE

Eén van de 15 projecten van de Trap-In was voor het Kruisherenproject in Bwalengire, een klein bergdorpje in het oosten van Congo. Een lagere school werd daar enkele jaren geleden door de kruisheren gebouwd met primitieve middelen: houten palen waartussen leem werd gesmeerd als een soort muur. Maar bij elke regenbui spoelt het leem weg. Het wordt hoog tijd voor een nieuwe stenen school, maar de arme bevolking kan die kosten niet dragen. Vandaar dat Rein Vaanhold namens hen een beroep deed op de Trap-In. En niet tevergeefs. Missieprocurator Olivier Mbusa uit Congo mocht namens Rein de cheque van € 2.750 in ontvangst nemen. In september gaat hij naar Congo en zal namens ons kijken, hoe alles er voor staat. Naast de bijdrage van de Trap-In zijn er nog enkele giften binnengekomen, waardoor in totaal € 2.850 naar Bwalengire gaat.

Hartelijk dank daar voor! 

VOLTOOID LEVEN !?.....

Zoals in de vorige KapelPost reeds was aangekondigd, wil Kapelgemeenschap Ter Linde dit jaar in diverse bijeenkomsten aandacht schenken aan het vraagstuk over ‘voltooid leven’.

In het T.V.-programma ‘De Verwondering’ spreekt Annemiek Schrijver met Els van Wijngaarden, die als docent en wetenschapper 25 ouderen heeft geïnterviewd over dit onderwerp. Van Wijngaarden sprak uitvoerig met hen over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s - en over hun wens om te sterven. In haar boek daarover stelt ze vragen als: “wat is een goed leven, en wanneer is het voltooid?”

 

Op dinsdag 10 juli kijken we samen naar de T.V.-reportage van “De Verwondering”. In de geest van haar boek “Voltooid leven – over leven en willen sterven” zien we deze bijeenkomst als een bescheiden uitnodiging om samen te stil te staan bij de grondvragen van ons bestaan.

U bent van harte welkom op dinsdag 10 juli in de tuinkamer van de Kruisherenkapel van 19.30 uur - 21.00 uur. Toegang gratis

 WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

Maakt u zich niet ongerust: de kapel blijft open in de vakantie, maar het is de titel van de Mistralviering op zondag 15 juli. Deze viering staat in het teken van de vakantie.

Waarom gaan de meesten van ons op vakantie en wat doe je dan, of juist niet? Sommigen gaan helemaal niet op vakantie. Wat doe je dan in deze periode? Boeiende vragen die in deze viering aan de orde komen.

In augustus is Mistral nog met vakantie, vandaar de titel. Maar wellicht zijn er alternatieven? Mistral zingt overigens weer na de vakantie op zondag 16 september.

Bij beide vieringen bent u van harte welkom!

 

VOORAANKONDIGING

Op zaterdag 15 september wordt er weer een Vredesdag georganiseerd door de werkgroep meditatie en bezinning. Dit naar aanleiding van de Vredesweek van Pax die van 15 t/m 23 September gehouden wordt.

Het ochtend-programma van 9.00 – 12.30 uur: naar het initiatief van PAX en de Raad van Kerken in Nederland is er in de ochtend  weer een Vredeswandeling langs diverse geloofs-gemeenschappen in Uden waar we kort ontvangen worden en toegesproken rond het PAXthema van dit jaar: Generaties voor vrede.

Het middagprogramma van 12.30 – 14.30 uur: na de lunch is er een Vredesbijeenkomstin de kapelmet meditatieve teksten en muziek en waaraan ook VluchtelingenWerk Uden meewerkt d.m.v. voorlichting van hun werk en een aangrijpende lezing van een Syrische vluchteling.

Er is tevens samenwerking gezocht met de PUL om ook jongeren die dag erbij te betrekken. Ons motto blijft: begin Vrede in je eigen dorp door je naaste en de mensen uit andere culturen beter te leren kennen!

Doet u mee aan deze dag? Houd u deze datum vrij! Uitgebreidere  informatie over deze dag, waarvan de delen afzonderlijk te bezoeken zijn, komt in de KapelPost van half augustus, daarin staan dan ook de activiteiten vermeld die in deze VREDESWEEK georganiseerd worden door andere werkgroepen uit onze Kapelgemeenschap.

 

BEELDEN O.L. VROUW TER LINDE

Er zijn beelden van O.L.Vrouw ter Linde te koop in verschillende uitvoeringen (Polychroom-, brons- en terracotta-kleurig). Achter in de kapel ligt een folder met informatie over het bestellen van deze Mariabeelden. Deze info kunt u ook downloaden van de website www.kapelgemeenschap.nl.

 KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 19 augustus. Kopij kan tot UITERLIJK 12 augustus worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.