KAPELPOST juli/augustus2019

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier te downloaden.

juli/augustus 2019

AGENDA

 

Dag

Datum

Tijd

Wat

Bijzonderheden

Waar

zo

30-jun-19

10.00

Samenviering

De Zingende Snaren

Kruisherenkapel

di

2-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

4-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

4-jul-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

7-jul-19

10.00

Thematische viering van Woord&Gebed

Paulus Kwintet

Kruisherenkapel

di

9-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

11-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

11-jul-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

14-jul-19

10.00

Woord&Communieviering

Mistral

Kruisherenkapel

di

16-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

18-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

18-jul-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

21-jul-19

10.00

Eucharistieviering

Samenzang met cantor John Hilhorst

Kruisherenkapel

di

23-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

25-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

25-jul-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

28-jul-19

10.00

Eucharistieviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

di

30-jul-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

1-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

1-aug-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

4-aug-19

10.00

Thematische viering van Woord&Gebed

Samenzang met cantor John Hilhorst

Kruisherenkapel

ma

5-aug-19

10.30

Inloop Koffie-uurtje

 

Tuinkamer

di

6-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

8-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

8-aug-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

11-aug-19

10.00

Eucharistieviering

Ter Lindekoor

Kruisherenkapel

di

13-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

15-aug-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

15-aug-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

18-aug-19

10.00

Woord&Gebedviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

                                                      Wijzigingen voorbehouden

GOD DE VADER

Op zondag 7 juli wordt er om 10 uur een Woord & Gebedsviering gehouden. Centraal staat het “Onze Vader”.

We bidden het iedere zondag; maar wat bidden we dan eigenlijk?

Voelen we God wel als een vader? En waar is die hemel dan?

Bidden we om brood of eigenlijk om iets anders? Allemaal vragen waarover we gaan nadenken, bidden en zingen.

Het Pauluskwartet begeleidt ons.

Hartelijk welkom!

MISTRALVIERING 14 juli !!!

DURF TE ZIEN, TE LUISTEREN, TE HANDELEN

In deze viering staat de bekende parabel van de Barmhartige Samaritaan centraal. Hoe vertaal je dat naar 2019? Er zijn veel manieren: in deze viering kiezen we voor de mantelzorger.

Iemand die groeit in een situatie waarin hulp geboden moet worden. Je begint er aan, maar allengs wordt de druk groter. Je komt niet meer aan je eigen dingen toe.

Wat kunnen wij doen om die druk te verlichten? DURVEN wij ook die druk te ZIEN? DURVEN wij ook te LUISTEREN naar verhalen over die druk? DURVEN wij te HANDELEN om die druk te verlichten?

Goed om daar eens bij stil te staan…

TERUGBLIK OP BREKEN&DELEN

Er hing een feestelijke sfeer in de kapel op zondag 16 juni jongstleden. Vijf kinderen - allen jongens - vierden samen met de kapelgemeenschap voor de eerste keer het leven. Zij braken, aten en deelden het brood en dronken en deelden in dit geval het sap van de druiven. 

Ze zetten luide stemmen op bij het lezen van gebeden en vooral bij het zingen van de liederen, samen met het koor Mistral. 

De kinderen schreven aan het einde van de viering hun namen in het boek van het leven. Volgend jaar op 16 juni staat het boek weer opengeslagen op 'hun' bladzijde. 

GLUTENARM

Steeds vaker komt het voor dat mensen glutenintolerantie hebben. Dat betekent, dat zij de communie niet kunnen ontvangen omdat hosties gluten bevatten. Er zijn in de kapel een beperkt aantal glutenarme hosties (< 20 mg) aanwezig. Afhankelijk van de behoefte wordt de voorraad vergroot.

Wilt u een glutenarme hostie ontvangen, geef dat dan even aan bij de uitreiker van de communie: u ontvangt dan een glutenvrije hostie. Deze staan gescheiden klaar op het altaar. Omdat deze hosties speciaal, in kleine hoeveelheden, besteld moeten worden, kan het zijn dat ze niet meer voorradig zijn. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 “WIJSHEID OF DWAASHEID”   Aan jou de keus.

In onze huidige tijd lijkt het of  mensen  de nadruk steeds meer op het IK beginnen te leggen. Ons ego lijkt steeds belangrijker te worden, waarbij de ander vergeten wordt. Zeker als het gaat over “Geldzaken” Daar praten we vaak over. Geld komt steeds ter sprake. We geven elkaar goede adviezen. De een weet dit en de ander dat. We willen onze zaakjes maar zo goed mogelijk geregeld hebben. En dit is van alle tijden.

In het evangelie van deze zondag vraagt iemand aan Jezus raad en hulp, want er moet een erfenis verdeeld worden. Hij verwacht van Jezus een pasklaar antwoord. Maar dat krijgt hij niet.

Jezus vertelt een verhaal en nodigt ons uit, om er zélf over na te denken. Wat is rijk zijn? Waar gaat het om? Wat geeft ECHT LEVEN?  Jezus houdt ons een spiergel voor: wat is dwaas en wat is wijs? Aan ons de keus.

Hierop gaan we ons samen bezinnen in deze viering. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Voorgangers zijn Mieke Dik en Sjef van Esch, met medewerking van cantor John Hilhorst.

U bent welkom op zondag 4 augustus om 10.00 uur in de viering van Woord en gebed!

Werkgroep Viering Woord en Gebed.

INLOOP KOFFIE-UURTJE 5 AUGUSTUS

 

Vanaf 5 augustus start de Contactgroep ‘Verbinden’ met een maandelijks koffie-uurtje in de Tuinkamer. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. De tuinkamer kunt U bereiken door de deur aan de achterkant van de Kapel, die vanaf 10.15 u. open is. (U loopt het hek door bij het Walterus Pijnenburghof. Vervolgens loopt links om de kapel naar de deur van de sacristie.)

We hopen U vanaf maandag, 5 augustus, een uurtje te mogen ontvangen! Dit koffie-uurtje wordt iedere eerste maandag van de maand herhaald.

Hartelijk welkom ! 

De leden van de Contact-groep “VERBINDEN”

BEZOEK KRIJGEN?

Wij, van de werkgroep VERBINDEN, willen u graag een bezoek brengen als u dat op prijs stelt. Dat kan misschien vanwege ziekte zijn of vanwege een wat langere herstelperiode na een medische ingreep of door het liever in de eigen omgeving blijven na een verdrietig verlies van een dierbare.

Maar het kan ook zo zijn dat u het gewoon gezellig vindt om niet alleen uw kopje koffie te drinken maar met die ene persoon erbij en dan gezellig wat te praten. En was dat geslaagd dan kunt u samen voor een volgende keer een afspraak maken.

Enkele dames en heren van de Kapelgemeenschap hebben aangegeven graag zo op bezoek te gaan bij mensen die dat fijn zouden vinden.

Bent u iemand die koffiebezoek fijn vindt? Meld u zich dan aan:

telefonisch bij het kapelteam: 06 – 409 66 338

of via de mail: info@kapelgemeenschap.nl

Wij wachten uw berichtje af en komen graag naar u toe!

De werkgroep VERBINDEN.

VERVOER NAAR DE VIERING

Wie opgehaald zou willen worden voor een viering op zon- of feestdagen kan dit melden bij het kapelteam. Telefonisch: 06 – 409 66 338 of via de mail: info@kapelgemeenschap.nl. Dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.

De werkgroep VERBINDEN.

VOORAANKONDIGING

Om iedereen op de hoogte te kunnen houden organiseert het bestuur op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een informatie-bijeenkomst voor de kapelgemeenschap. Daarin zal aan bod komen: informatie over het bestuur, de stand van zaken van de financiën, de activiteiten van de verschillende werkgroepen, het kapelteam en het PR team. Ook zal de nieuwe website gepresenteerd worden.

Alvast een datum om in de agenda te noteren.

Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur,

Johan v.d. Leest, voorzitter.

KAPELPOST

Kopij kan tot UITERLIJK 12 augustus worden aangeleverd via email: info@kapelgemeenschap.nl. De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 18 augustus 2019.

LET OP: Deze volgende KapelPost is voor de periode van 18 augustus t/m 29 september!