KAPELPOST  november 2018

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier  te downloaden.

MEDITATIEBIJEENKOMSTEN

I.v.m. andere activiteiten in de kapel worden sommige meditatiebijeenkomsten in de komende maanden op donderdagavond verplaatst naar andere locaties. In de agenda van de KapelPost vindt u de afwijkingen.

MISTRALVIERING

De dagen worden weer korter en donkerder. Ook van de lezingen die we tegen het einde van dit kerkelijk jaar voorgeschoteld krijgen, wordt je niet vrolijk. Zitten we daar op te wachten? Nee, natuurlijk niet! In de Mistralviering laten we graag een andere kant zien: de somberheid, de donkerte kunnen we samen bestrijden. Je staat daarbij niet alleen! En dat is ook het thema van deze viering.

Zondag 18 november zingt Mistral weer om 10.00 uur o.l.v. Niels van Dalsum.

U bent van harte welkom!

VIERING VAN BREKEN EN DELEN

ook in 2019

 

Voor kinderen die voor de eerste keer het leven willen vieren met het breken en delen van brood en het drinken en delen van het sap van de druiven binnen de Kapelgemeenschap Ter Linde, bieden wij ook in 2019 de mogelijkheid.

Over de voorbereiding van de kinderen op die bijzondere viering en over de viering zelf willen we ouders/verzorgers die hun kind(eren) daaraan mogelijk willen laten deelnemen, informeren tijdens een informatie-uur op maandag 19 november om 19.30 uur in de Tuinkamer bij de Kruisherenkapel (ingang via de kapel). U hoeft zich voor die avond niet aan te melden.

Voor meer informatie vooraf kunt u bellen met het telefoonnummer van de Kapelgemeenschap Ter Linde: 06 40 96 63 38 of een e-mail sturen naar info@kapelgemeenschap.nl

U bent van harte welkom op 19 november.

Een hartelijke groet,

team Breken en Delen.

VOLTOOID LEVEN: ENGELEN, TERUG VAN WEGGEWEEST

In het thema jaar ‘Voltooid Leven’ zal op donderdag 22 november a.s. om 20.00 uur  Simon Ruiter (msc) in de Tuinkamer een lezing geven met als titel: Engelen, terug van weggeweest.

“Het zal je niet ontgaan zijn dat engelen terug zijn van weggeweest. Merkwaardig dat juist in een haast onbegrensde technische maatschappijontwikkeling, op internet een oneindige stroom van engeleninformatie te vinden is. Veel van die informatie wordt ontvangen door ‘channeling’, waarbij rechtstreeks contact ervaren wordt met engelen. Misschien heb je daar voldoende aan, of frons je je wenkbrauwen. Maar nieuwe aandacht voor engelen betekent ook dat de tijd kennelijk rijp is om ons weer te gaan verdiepen in eeuwenoud weten van kosmische structuren die we engelen zijn gaan noemen. Daarvoor moeten we in oude bronnen duiken. Wat kennis over de wereld van de ‘andere kant’ betreft, waren onze voorouders ons ver vooruit.” aldus Simon Ruiter.

De lezing beweegt zich rond het thema gedragen worden en loslaten.

Aan de hand van door hem zelf geschilderde iconen zal Simon Ruiter (msc) iets van die oude informatie over engelen als boodschappers van onze ziel, opdiepen en met je delen. Daarbij fungeren Bijbel en Kabbalah als bron, die tevens gevoed wordt door nog oudere culturen. Een boeiend verhaal, vol beelden en vóór-beelden. En het brengt engelen zo dichtbij als je eigen huid. Laat je maar verrassen. Entree € 10,=.

 

Als katholiek priester en Missionaris van het Heilig Hart (MSC) is Simon Ruiter voortdurend op zoek naar wortels van de grote religies. Zo bestudeert hij en leeft hij vanuit het mystieke pad van de Christelijke traditie, de Joodse kabbalah, en de soefi-leer van de Islam. 

HERFSTWANDELING.

Zondag 25 November a.s. is er weer een stiltewandeling georganiseerd  in het mooie buitengebied rond Uden. De natuurlijke omgeving is op het vroege tijdstip nog gevuld met de rust van de vroege morgen. Lopend in stilte, in een rustig tempo, zijn we ruim een uur samen onderweg.

Een mooi begin van de dag ! Voor de één leidt het wandelen in stilte tot rust en bezinning, de ander geeft het juist energie om op deze manier met de natuur verbonden te zijn.

U zult het merken: de herfstachtige natuur zal zijn werk doen!

U bent van harte welkom!

Verzamelen: vanaf 7.30 uur bij de Kruisherenkapel.

Vertrek: 7.45 uur

Terugkomst: rond 9.30 uur

Na een kop koffie/thee kunt u, als u wilt, aansluitend deelnemen aan de viering van 10.00 uur.

Vervoer: deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto’s.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden met verschillende ondergronden dus stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Het weer: de wandeling gaat ALTIJD door.

Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijving: tot vrijdagavond 23 November via info@kapelgemeenschap.nl of bij het secretariaat van Kapelgemeenschap ter Linde, Rooysestraat 27, 5401 AT Uden. Tel.: 06-40966338.

Besluit u op het laatst ook mee te wandelen is dat heel prima, wilt u dan wel voor eigen vervoer zorgen?

Kunt u helaas toch plotseling niet meegaan, dan hoeft u zich op die vroege morgen niet af te melden. Wilt u eerder afzeggen: stuur dan graag een berichtje of belt u even.

Namens de werkgroep meditatie en bezinning Ineke Schlatmann.

TEGEN ALLE VERWACHTING IN ...

... is het thema voor de vieringen tijdens de advent en met Kerstmis dit jaar.

Door alle ellende heen willen uitzien naar Het Kind. Het Kind dat staat voor mens-zijn: open, vol hoop en vertrouwen; tegen alle verwachting in.

 

De Braziliaanse bisschop Dom Hélder Câmara (1909-1999) schreef een drietal beschouwingen over hoop die gebundeld zijn onder de titel: ‘Hopen tegen alle verwachting in’. In een van die teksten spreekt de bisschop over ‘Tekenen van God in een tijd zonder hoop’. Een teken van God -Het Kind- mens-zijn, open vol hoop en vertrouwen?

Welkom in de Kruisherenkapel bij de adventsvieringen (te beginnen op zondag 2 december om 10.00 uur) en met Kerstmis. Meer informatie over de vieringen en de tijden in het decembernummer van Kapelpost.

DROOM! …’tegen alle verwachting in’

Onder deze titel wordt de viering van Woord en Gebed op 2 december gehouden waarin we samen de Adventsperiode ingaan.

In het muzikale aanvangslied voorzegt Jesaja dat de Heer ons belooft dat Hij ons verlossen zal van smart, van droefheid en van angst. Het wordt de komst van de nieuwe tijd.

Dat is een droom, een hoopvolle verwachting naar een blij en liefdevol ‘zijn’, zonder pijn en angst. Hemels! En die droom wekt verlangen,  verlangen wekt hoop, hoop wekt daadkracht, en die daadkracht schept een mooiere wereld!... ‘tegen alle verwachting in…’.

Zang samen met cantor John Hilhorst.

Werkgroep Woord en Gebed

MET ELKAAR OM DE TAFEL

Af en toe is het nodig dat we met elkaar om de tafel gaan, om te horen wat er leeft aan ideeën, wensen, gedachten en verlangens binnen onze Kapelgemeenschap. Daarom willen we tafelgesprekken gaan organiseren, te beginnen in de Adventsperiode. Onder het motto ‘verwachtingsvol de toekomst in’ willen we graag uw mening en ideeën horen hoe we als Kapelgemeenschap enthousiast op weg kunnen blijven gaan.

We zijn blij dat er nu nog Kruisheren zijn, die voorgaan in eucharistievieringen. Tegelijkertijd weten we dat hun actieve rol ooit eindigt en zij zich eens zullen terugtrekken.  Dit heeft consequenties voor hoe wij in de toekomst op zondag het leven vieren.

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan de tafelgesprekken en daarover van gedachten te wisselen. Een half uurtje met elkaar in gesprek over de vraag:

Samen enthousiast verder,

hoe dan we dat?

 

De tafelgesprekken vinden plaats op zondag 2, 9, 16 en 23 december, direct na de viering.

En natuurlijk staat de koffie klaar.

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn een keer aan te sluiten, dan staat er in de adventsperiode achter in de kapel een bus met de tekst `Samen enthousiast verder`.

Hierin kunt u ook uw gedachten en ideeën kwijt.

Door, voor en met elkaar vormen wij samen de Kapelgemeenschap. Doet u mee?

Graag gaan wij met u rond de tafel en ontmoeten we elkaar in de Advent.

Het inspiratieteam,

Jeanne van Boxtel, Erick Mickers, Henk Trimbach

ADVENTSACTIE

In het voorjaar was de Vastenactie bestemd voor een heel groot project in Asmat, Papoea Nieuw Guinea. De Indonesische kruisheren zetten daar een Koperasi Pastoral op om de levensstandaard van het Asmatvolk te verbeteren. Dat is heel hard nodig. Sinds het voorjaar is er veel gebeurd. Ruim € 2900 kon vanuit Uden worden overgemaakt. Ze konden verder bouwen en de Koperasi krijgt vorm, maar men is er nog niet. Vandaar dat besloten is om opnieuw uw aandacht voor dit project te vragen. In de volgende Kruispost krijgt u daarover méér informatie en ook in de vieringen zal informatie worden gegeven over de stand van zaken tot nu toe.

Zeker is, dat elke cent ten goede komt aan dit project. Uw gift wordt goed besteed!

VERANDEREND SPIRITUEEL LANDSCHAP (door Erick Mickers)

Op 6 oktober was ik samen met aantal andere kapelgangers te gast in het Augustijns  Centrum de Boskapel in Nijmegen. Het was een ontmoetingsdag voor geloofsgemeenschappen in vrij verband, waar ook onze Kapelgemeenschap voor uitgenodigd was. Er werd gesproken over een veranderend spiritueel land-schap. Enerzijds een landschap waarbij de gevestigde kerken kleiner worden maar zich wel vernieuwen. Anderzijds waar allerlei maatschappelijke initiatieven en zelfstandige geloofs-gemeenschappen, ieder op uiteenlopende manier, hun eigen bijdrage leveren aan spiritualiteit, geloof en zingeving.

Een mooi voorbeeld van zo’n maatschappelijk initiatief vond ik laatst de ‘samenloop voor hoop’ in Uden. Hier mochten mensen zich in stilte verbonden weten met elkaar, er werd licht ontstoken. Kwetsbaarheid en kracht kwamen samen. Persoonlijke verhalen  gecombineerd met poëzie, kunst en  muziek raakten aan de ziel van mensen. Voor mij had het alles te maken het religieuze, een diepe verbondenheid met mezelf, met elkaar en met het leven. Onze kinderen wilden daar natuurlijk niets van weten….

Ook wij als Kapelgemeenschap willen in dat veranderend landschap onze eigen bijdrage leveren aan spiritualiteit, geloof en zingeving. Verschillende sprekers gaven in Nijmegen hun visie over hoe je je als kleine geloofsgemeenschap kunt opstellen. Zo werd ons de vraag gesteld of je een gemeenschap wil zijn in ballingschap, afgescheiden en afgezonderd. Of juist we een gemeenschap op pelgrimstocht, samen onderweg? Kies je voor het smalle pad en hou je vast aan wat nu goed voelt, of willen we juist kiezen voor een brede weg? 

En zijn we ons wel bewust dat weerstand juist bijdraagt aan een verdere ontwikkeling, hoe vervelend dat soms ook voelt.

Of gaat het erom geen strategie te hebben en niet de dingen te doen uit zelfbehoud, maar juist te kunnen wonen bij jezelf en dingen te doen vanuit jezelf, vol vertrouwen op onze innerlijke kompas de toekomst tegemoet?

Het was een fijne dag in Nijmegen, met begeesterde sprekers en een gastvrije ontvangst. Buiten was het heet, binnen was het warm. Een ontmoetingsdag die tot nadenken stemt.

Wat moeten wij doen als Kapelgemeenschap?

Wat is onze innerlijke kompas?

 

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 2 december. Kopij kan tot UITERLIJK 25 november worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.