KAPELPOST MAART 2019

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier te downloaden.

12de jaargang

Maart 2019

AGENDA

 

Dag

Datum

Tijd

Wat

Bijzonderheden

Waar

zo

3-mrt-19

10.00

Thematische viering van Woord&Gebed

Samenzang met cantor John Hilhorst

Kruisherenkapel

di

5-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

wo

6-mrt-19

19.30

Aswoensdagviering

Samenzang met cantor Johan van der Leest

Kruisherenkapel

do

7-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

7-mrt-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

10-mrt-19

10.00

Eucharistieviering

Ter Lindekoor

Kruisherenkapel

di

12-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

di

12-mrt-19

19.30

Lezing over Islam en andere religies

door Feroz Moeniralam

Tuinkamer

do

14-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

14-mrt-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

17-mrt-19

10.00

Woord&Communieviering

Mistral

Kruisherenkapel

di

19-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

21-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

21-mrt-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

24-mrt-19

10.00

Woord&Communieviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

di

26-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

28-mrt-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

28-mrt-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

31-mrt-19

10.00

Woord&Communieviering

Samenzang met cantor John Hilhorst

Kruisherenkapel

                                                                                  Wijzigingen voorbehouden

Bezoek Musical Jesus Christ Superstar:

In de vroige Kapelpost(zie 'archief' stond een uitnodiging om tegen betaling mee te gaan naar de musical Jesus Christ Superstar, met Ted Neeley nog een in de hoofdrol. We hebben 28 aanmeldingen, en vertrekken op zaterdag 13 april rond 11.30 uur bij de Kruisherenkapel.

Een reactie van één van de aangemelden: "Deze musical stond op mijn lijstje, maar voor mij alleen zo'n onderneming. Ik ben blij dat de Kapelgemeenschap dit mogelijk maakt "!

 

 BEZOEK KRIJGEN ?

 Wij, van de werkgroep VERBINDEN, willen u graag EEN BEZOEK BRENGEN als u voor wat langere tijd  niet in de omstandigheid bent naar de kapel te komen.

Dat kan misschien door ziekte zijn of een wat langere herstelperiode na een medische ingreep of door het liever in de eigen omgeving blijven na een verdrietig verlies van een dierbare.

Maar het kan ook zo zijn dat u het gewoon gezellig vindt niet alleen uw kopje koffie te drinken maar met die ene persoon erbij en dan leuk wat te praten. En was dat gezellig dan kunt u samen voor een volgende keer een afspraak maken.

Enkele dames van de Kapelgemeenschap hebben aangegeven graag op bezoek te gaan bij mensen die dat fijn zouden vinden.

Bent u zo iemand ? Meld u zich dan aan: telefonisch bij het kapelteam: 06- 409 66 338 of via de mail: info@kapelgemeenschap.nl.

Wij wachten uw berichtje af en komen graag naar u toe!

namens de werkgroep VERBINDEN

voorzitter Ineke Schlatmann.

TIJD VOOR VERANDERING!

Dat is het thema voor de vastentijd. En het lijkt ook het thema van deze tijd te zijn, gezien de roep van jongeren binnen politieke partijen. Jongeren klagen over hun studieschuld, het flexwerk en onbetaalbare woningen. Voor het eerst krijgen jongeren het slechter dan hun ouders, zo wordt gesteld.

Het gekozen thema “TIJD VOOR VERANDERING” is bedoeld om ons tijdens de veertigdagentijd te bezinnen op de ontwikkelingen van deze tijd. Op weg naar Pasen is een voettocht, een innerlijke reis, die ons stap voor stap voert naar de werkelijke waarden van ons leven. Waar wil ik voor leven? Waar wil ik voor sterven?

Het lijkt alsof de samenleving steeds verdeeld raakt in fragmenten, in kleine eilandjes. Iedereen gaat uit van het eigen gelijk en voor het eigen geluk. Terwijl het juist mooi zou zijn, hoe mensen, ideeën, religies en culturen elkaar kunnen aanvullen, hoe we er voor elkaar kunnen zijn.

Je kunt de indruk krijgen dat we stuk gaan aan de haast, aan onze focus op het gemak. Kant en klaar eten, verpakt in plastic. Snel ergens willen zijn, met de auto of het vliegtuig. Het gemak van de mail of de app, geen tijd voor de ander voor een persoonlijk gesprek.

En binnen het kerkelijk veld is de verandering al langer gaande, maar welke verandering draagt bij aan een geest van vertrouwen, van goedheid en verbondenheid? De tocht die Jezus ging brengt ons op ons eigen spoor, op onze eigen weg die we hebben te gaan. Waar leven we voor? Niemand leeft alleen voor zichzelf. Waar sterven we voor? Niemand sterft alleen voor zichzelf. Oude woorden krijgen nieuwe zeggingskracht.

 

Tijd voor verandering: om te leven en te sterven voor dat wat mensen doet opstaan, hoop geeft en hernieuwd vertrouwen. Laat dat de Liefde zijn!

We nodigen u uit om uw eigen weg te gaan en samen met ons te zoeken naar wat ons drijft en inspireert!

Namens het inspiratieteam,

Erick Mickers

VASTENACTIE 2019

CONGOLESE JONGEREN WILLEN ACTIEF AAN VREDE WERKEN

 

Van de Kruisheren in Musienene (oosten van Congo) kwam een noodkreet om hulp:

In de provincie Kivu heerst al 20 jaar oorlog en geweld. In dat klimaat proberen ouders hun kinderen op te voeden. Van de overheid is geen hulp te verwachten, want corruptie en bedrog vieren hoogtij.

Het gevolg is, dat de bevolking arm blijft en zij zijn getraumatiseerd. Men ziet het niet meer zitten en dat brengt een klimaat van ontevredenheid, van hopeloosheid en van wantrouwen in de politiek. In zo’n sfeer groeit een collectief verzet, ja zelfs een aanzet tot revolutie.

Voor de jongeren en de kinderen zijn de gevolgen zelfs niet te overzien. Hun toestand is helemaal niet rooskleurig en er tekent zich geen betere af. Zij vinden geen werk na hun schoolopleiding of hebben geen financiële mogelijkheid om hun studies verder te zetten.

Als gevolg daarvan gaan zij maar wat rond hangen en vormen een gemakkelijk prooi voor gewapende bendes worden, die zeer actief zijn in deze regio. De gevolgen zijn veelvuldig: gewapenderhand stelen, het gebruik van alcohol, het roken van hennep enz.. Het gaat van kwaad tot erger.

De Kruisheren willen de jongeren hoop en uitzicht bieden, onder andere door middel van sport, spel muziek en dans. Hierdoor worden ze zich meer bewust van de traditionele waarden in hun eigen streek. Die waarden zijn ongetwijfeld de gekende harmonie in gezin en familie, het werken in groepsverband en het zoeken naar vreedzame oplossingen bij conflicten. Dit gebeurt nu al door middel van toneel en spel, traditionele dansen, spreekbeurten, allerlei samenkomsten en discussieronden. 

Vanuit hun evangelische roeping willen de Kruisheren alle steun geven aan dit project.

Het lijkt er op dat het plan gaat lukken: 150 jongeren waren bereid om aan het project mee te doen en zo te werken aan deze eerste fase van vrede en gerechtigheid. Op deze manier krijgt hun leven weer nieuwe zin!

Maar de Kruisheren hebben zowel morele als financiële steun nodig om het project te doen slagen. Er zijn middelen nodig: een geluidsinstallatie en muziekinstrumenten. Muziek is een belangrijk onderdeel van het project om mensen te enthousiasmeren en te bemoedigen. De kruisheren denken ongeveer € 3.000 nodig te hebben.

Deze actie is daarom van harte bij u aanbevolen!

LEZING OVER ISLAM EN ANDERE RELIGIES.

 

De spreker Feroz Moenirilam, Moslim en wonend in Uden, heeft theologie gestudeerd met als specialisme “vergelijkende religies”.

Op zijn eigen inspirerende heldere wijze zal Feroz proberen een brug te slaan tussen Islam, Christendom en andere religies aan de hand van voorbeelden en grondteksten.

Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden. In een tijd waarin standpunten verharden lijkt het heel belangrijk ons hierin te verdiepen.

U ben van harte welkom op dinsdag 12 maart in de Tuinkamer om 19.30 uur! De kosten zijn: € 10 (inclusief koffie/thee)

Namens de werkgroep Meditatie en Bezinning, 

Heddy Bodewes

WEES DE VERANDERING!

Zondag 17 maart, 2de zondag van de Vasten, heeft de tekstgroep van Mistral de viering als thema meegegeven: Wees de verandering!

Als je ooit een berg hebt beklommen en je stijgt langzamerhand naar een hoger niveau, dan weet je dat je anders naar beneden kijkt. Dat je de wereld anders ziet vanaf dat punt. Jezus beklimt met drie apostelen een berg om er te gaan bidden.

Ze zijn een eind verwijderd van de andere vrienden. En dan gebeurt daar boven iets bijzonders. Iets onverwachts, iets waar ze eigenlijk geen woorden voor hebben.

Wat doe je dan? Wat doet deze gebeurtenis met jou? Het is goed om hierbij stil te staan.

U bent van harte welkom in deze viering!

WAT GAAN WE DOEN MET DE UITKOMSTEN VAN DE TAFELGESPREKKEN?

 

Het is al weer even geleden dat we gedurende de advent tafelgesprekken hebben gehouden met leden van de Kapelgemeenschap. Tijdens de 4 zondagen in december zijn er toch zo´n 55 mensen aangeschoven aan de tafel om hun mening te geven over de vraag `enthousiast verder, hoe doen we dat`.

De cijfermatige uitkomsten hebben ter inzage achter in de kapel gelegen. Erick Mickers heeft er wat over verteld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. En nu heb ik de pen maar eens gepakt om toch nog eens een aantal zaken voor het voetlicht te brengen.

Er zijn hele gevarieerde zaken genoemd bij de vraag wat voor u belangrijk is tijdens de zondagse viering. De uitkomsten in ogenschouw nemend kunnen we met zekerheid één belangrijke conclusie trekken. En dat is dat we een hele diverse gemeenschap zijn.

Er komen mensen vieren die de traditie belangrijk vinden en graag vertrouwde elementen uit de eucharistische vieringen zien terugkomen.

En er komen mensen vieren die op zoek zijn naar eigentijdse vormen van vieren en graag vernieuwende elementen zien komen.

Hoe mooi is het en hoe mooi zal het blijven wanneer we met de diversiteit die ons zo kenmerkt het hele scala aan verschillen een thuis kunnen blijven bieden. Precies dat is dan ook de intentie van iedereen die betrokken is bij de voorbereiding van de vieringen.

Ik denk dat dit de belangrijkste conclusie is van de tafelgesprekken: dat we met elkaar de ruimte voor deze diversiteit blijven behoeden. Precies die ruimte mag ons heilig zijn. Dat in de Kruisherenkapel ruimte is voor traditie én vernieuwing. Voor jong én oud. Voor stille deelnemers én actieve voorgangers. En dat is nu werkelijk een taak voor iedereen, we zullen elkaar die ruimte moeten gunnen. Hoe mooi is dat…

Voor het inspiratieteam betekenen de uitkomsten van de tafelgesprekken dat we proberen om al een aantal van de uitgesproken wensen en ideeën gestalte te geven:

De cursus `Bezield Spreken` is in februari gestart. We zijn met 21 deelnemers begonnen. Leden van Mistral, de werkgroep woord en gebed en nog verschillende andere gemeenschapsleden die zich geroepen voelen om een actieve rol te spelen in het voorbereiden en voorgaan van de vieringen, worden op dit moment getraind en gevoed door 2 deskundige en inspirerende docenten.

We zijn bezig na te denken over hoe we in de toekomst, als de kruisheren een stapje terugdoen, gastvoorgangers kunnen vragen om de diversiteit van onze vieringen te waarborgen. Dat kunnen priesters zijn, kloosterlingen, leken die iets bijzonders over een bepaald thema te zeggen hebben etc.

We gaan kijken of er een student het afstudeerwerkstuk kan doen bij de Kapelgemeenschap rond de vraag hoe kun je jongeren betrekken bij onze gemeenschap. Het was een van de dingen die het meest genoemd was  over andere activiteiten die opgepakt zouden kunnen-moeten worden.

Vaak werk ook genoemd dat er ruimte moest zijn voor onderlinge ontmoeting-uitwisseling. Er is een bezoek aan de musical Jesus Christ Superstar georganiseerd. Verder zijn een paar mensen  bezig nog meer nieuwe ideeën uit te werken. In de loop van dit jaar hoort u hier meer over.

Kortom… er is werk aan de winkel en er is al van alles gaande. Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in onze Kapelpost.

En voelt u zich geroepen om ook actief te worden of een bijdrage te leveren aan een diverse, levende gemeenschap dan bent u meer dan welkom. Neem contact op met een van de werkgroepen of met Erick Mickers, Henk Trimbach of Jeanne van Boxtel, die je verder in contact kunnen brengen met de werkgroepleden.

Samen enthousiast verder, dat gaan we doen!!!                    

Namens het inspiratieteam,

Jeanne van Boxtel

BEZIELD SPREKEN IN DE KERK

door Anne Spies, trainer bezield spreken

Het moest er een keer van komen: onze training Bezield Spreken werd geboekt door een kerkgemeenschap. Drie avonden werkten we met een enthousiaste groep mensen van de Kapelgemeenschap ter Linde die vieren in de Kruisherenkapel in Uden.

 

Onze training gaat over aansprekend, kort en bondig leren spreken voor publiek. En vooral dat je ook inspireert. En dat doe je, in onze visie, als je voeling hebt niet met wat je wilt bereiken, maar vooral met wat je wilt doorgeven. Wat er door je heen gaat. Wat je wilt betekenen.

Dat klinkt ernstig, maar er wordt ook veel gelachen, omdat we werken met verhalen, beelden, associaties. Inspiratie ontstaat nooit zonder speelsheid en contact.

Bij onze dagtrainingen Bezield Spreken bij organisaties zijn mensen vaak wat onwennig als het gaat over bezieling. Dat is niet vreemd. In onze professionele rollen gaat het meestal over andere zaken. En daarbij voelt bezieling ook als iets persoonlijks. Daar past schroom bij. Het is mooi om te merken dat mensen groeien als ze professionaliteit en bezieling kunnen integreren.

In kerken is bezield spreken meestal uitbesteed aan een priester of een dominee. De gelovigen zijn toehoorders of praktische helpers. Maar zo gaat het niet in de Kapelgemeenschap ter Linde in Uden. Daar weet men al jaren dat ze op enig moment zonder priester zullen zitten. Dat ze het zelf moeten doen.

En dat was te merken. En wat wordt het boeiend als mensen durven te zeggen wat ze echt belangrijk vinden. Vanuit het hart, met het koppie erbij, ieder met een eigen toon en kleur.

Daar kunnen veel professionals een puntje aan zuigen.

AFSCHEID DS. DICK VAN DER VAART

 

Na bijna 19 jaar gaat dominee Dick van der Vaart afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Uden-Veghel. Hij is ‘beroepen’ in Hoogeveen. Op zondag 24 maart neemt hij afscheid in de

Samen-Op-Weg-kerk (Schepenhoek) in een bijzondere viering om 10.00 uur.

Omdat het contact met de kruisheren en de Kapelgemeenschap altijd bijzonder hartelijk was, zal rector Rein Vaanhold ook bij deze eredienst aanwezig zijn. Dat betekent, dat er in de kapel die zondag geen eucharistieviering, maar woord&gebedsviering zal zijn. Iedereen is overigens van harte welkom in beide vieringen!

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 31 maart 2019. Kopij kan tot UITERLIJK 24 maart worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

UITGAVE van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde

Administratieadres: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, emailadres: info@kapelgemeenschap.nl

Misintenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of viaemailadres: info@kapelgemeenschap.nl

Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

Kapelteam Ter Linde: tel. 06-4096 6338

Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden

Website: www.kapelgemeenschap.nl

Redactie Website en KAPEL+POST: kruisherenkapel@gmail.com