KAPELPOST NOVEMBER 2017

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt de misintenties hier downloaden

NIEUWE BEELDJES VAN ONZE LIEVE VROUW TER LINDE

 

Al minstens sinds de 13de eeuw is Onze Lieve Vrouw ter Linde onlosmakelijk met Uden verbonden. Aanvankelijk stond een stenen Maria-beeld in een linde, op de plek middenvóór de ingang van de huidige Kruisherenkapel. Ondertussen had begin 1500 een ander houten beeld van OLVTL het licht gezien, gemaakt door een Vlaamse beeldhouwer. Deze werd in de kapel naast de lindeboom geplaatst. Veel pelgrims werden naar Uden getrokken voor een bezoek. Rond 1700 hadden de Kruisheren de zorg voor Onze Lieve Vrouwe overgenomen van een Ossche pastoor. Ze bouwden een klooster bij de kapel en de lindeboom. In 1710 werd de lindeboom door een storm geveld en men bouwde toen een 8-hoekig Genadekapelletje.

Begin 1900 werden het huidige klooster en kapel gebouwd en kreeg O.L.Vrouw een plekje achter in de Kruisherenkapel.

Na de 2de wereldoorlog was de vraag naar kopie-beeldjes enorm. Als dank dat men de oorlog goed was doorgekomen werden ze in de huiskamer neergezet of opgehangen, danwel buitenshuis in een nisje geplaatst. Zo zijn er inmiddels een tiental verschillende beeltenissen in omloop.

Ook de laatste jaren werd regelmatig om beeldjes gevraagd, maar ze waren er niet meer. Uiteindelijk is de Volkelse kunstenares Ine van Grinsven bereid gevonden om een nieuw beeldje te creëren. Van dit beeld zijn afgietsels gemaakt en kunnen weer te koop worden aangeboden. Het nieuwe beeldje is 36 cm hoog, gemaakt van kunststof en kan op verschillende manieren worden afgewerkt: polychroom (met de hand beschilderd), bronskleurig, terracottakleurig, etc. De prijzen variëren (afhankelijk van de afwerking) tussen € 47,50 en € 70,-. Achter in de Mariakapel staan twee verschillende voorbeelden van deze replica’s, waar u ze kunt bekijken. Bestelformulieren kunt u hier downloaden. Bestellingen zijn ook mogelijk via kruisherenkapel@gmail.com.

29 OKTOBER TAIZÉ VIERING

OP 29 oktober, de vijfde zondag van oktober was er weer een Taizé viering. Drukbezocht en met prachtige teksten die je hier kunt downloaden, en een prachtige overweging die je hier kunt downloaden

2 NOVEMBER: ALLERZIELEN

Donderdag 2 november is het Allerzielen.

Op die dag staan we met elkaar stil bij alle dierbare overledenen. We noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn bijgeschreven in het Boek van het Leven, het gedenkboek van onze kapelgemeenschap. Daarbij zullen familieleden een kaarsje ontsteken waarna ook alle anderen uitgenodigd worden een lichtje te ontsteken voor hun dierbare overledenen.

De viering van Allerzielen begint ‘s avonds om 19.30 uur en wordt verzorgd door de werkgroep ‘Vier het Leven’ met muzikale ondersteuning van Koor Mistral.

Het thema van deze herdenkingsdienst luidt:

Alles staat stil, alles gaat door.

Iedereen is van harte welkom!

(De meditatieviering komt deze avond te vervallen!)

HERFSTWANDELING

Zondag 5 november a.s.organiseert de werkgroep meditatie en bezinning een herfstwandeling in het mooie buitengebied van Uden.

De natuurlijke en zeker mooie herfstachtige omgeving is dan nog gevuld met de rust van de vroege morgen. Lopend in stilte zijn we ruim een uur onderweg. Een mooi begin van de dag. Voor de één leidt het wandelen tot verstilling of bezinning, de ander geeft het energie om op deze manier met de natuur verbonden te zijn.

U zult het merken: de natuur doet haar werk!

U BENT VAN HARTE WELKOM !

Verzamelen: vanaf 7.30 uur bij de Kruisherenkapel.

Vertrek: 7.45 uur.

Terugkomst: rond 9.30 uur.

Er staat dan een kop koffie/thee voor u klaar in de tuinkamer van het klooster en naar wens kunt u aansluitend deelnemen aan de viering van 10.00 uur.

Vervoer: deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto's.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden maar stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Het weer: de wandeling gaat altijd door.

Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijving: voor donderdag 2 november via info@kapelgemeenschap.nl of bij het secretariaat van Kapelgemeenschap Ter Linde: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden. Telefoon: 0413-260243. Besluit u op het laatst ook mee te wandelen dan is dat ook prima, wilt u dan wel voor eigen vervoer zorgen?

De werkgroep meditatie en bezinning.

MEDITATIEVE VIERING VAN WOORD EN GEBED

De maandelijkse viering van woord en gebed op zondag 5 november 10 uur zal meditatief van aard zijn.

Ruimte en rust om na te denken over waar het in ons leven werkelijk om gaat!

Iedereen is van harte welkom, wie u ook bent.

Na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

LEZING OVER CHASSIDISCHE VERTELLINGEN

Op uitnodiging van de werkgroep Spiritualiteit en Kunst van Kapelgemeenschap Ter Linde houdt Ruud Bartlema op maandag 6 november een lezing in de Kruisherenkapel over de Chassidische vertellingen van Martin Buber (1878-1965). De lezing begint om 20.00 uur. Toegang 5 euro inclusief koffie en thee.

Het Chassidisme is een mystieke stroming binnen het Jodendom en is gebaseerd op 4000 jaar van Joodse wijsheid. Het zijn verhalen over de weg naar levensvreugde en zachtmoedigheid. Elke godsdienst kent mystici. Zo gauw er gesproken wordt over godsdienst en geloven kom je bij onbegrijpelijke zaken, die het verstandelijk vermogen te boven gaan. Het zijn geheimen die alleen met omtrekkende bewegingen zoals gebruikt in meditatie, kunst, muziek, poëzie en literatuur te begrijpen zijn.

De lezing wordt begeleid met beelden van schilderijen die in de Tweede Wereldoorlog bij de Chassidische vertellingen gemaakt zijn door N.H. Werkman.

Gerard Zwart geeft een improvisatie op het oude kerkorgel van de Kruisherenkapel.

NIEUWE BEELDJES VAN Onze Lieve Vrouw Ter Linde

Ze zijn er weer: beeldjes van Onze Lieve Vrouw ter Linde! Er is vaak om gevraagd.

Kunstenares Ine van Grinsven (niet onbekend in de Kapelgemeenschap) heeft een prachtig, nieuw beeldje gemaakt. De replica’s van dit origineel worden gemaakt van kunststof en zijn 36 cm hoog.

Er zijn twee versies, die achter in de Mariakapel tentoongesteld zullen worden: een polychroom beeldje (meerkleurig met de hand beschilderd) en een bronskleurig beeldje. Er zijn meerdere kleuren mogelijk, ook bijv. terracotta of kalkzandsteen-achtig.

De prijzen van deze beeldjes variëren van € 47,50 tot € 70,-.

Meer informatie vindt u in een folder, die achter in de kapel ligt.

INFORMATIE-UUR ‘BREKEN EN DELEN 2018’

Ook in 2018 biedt de Kapelgemeenschap Ter Linde een viering van Breken en Delen aan. De viering en de voorbereiding daarop is bedoeld voor kinderen die voor de eerste keer het levensbrood van Jezus willen breken, delen en eten.

Voor ouders/verzorgers die wellicht hun kind(eren) willen laten gaan deelnemen, is er een informatie-uur op maandag 13 november aanstaande om 19.30 uur in de tuinkamer - ingang via de kapel. 

Aanmelden hoeft niet. U bent van harte welkom!

LAAT JE RAKEN!

Dat is het thema van de komende Adventstijd tot en met Driekoningen.

Je kunt enkel geraakt worden, als je open staat voor wat er om je heen gebeurt.

En er gebeurt veel. In ons eigen leven en in de wereld om ons heen.

Prachtige, wonderlijk dingen. Pijnlijke, schrijnende gebeurtenissen.

Het zijn twee polen van onze werkelijkheid van alle dag, die beiden onze aandacht vragen, die beiden met liefde beantwoord willen woorden.

Als we enkel oog willen hebben voor de positieve gebeurtenissen, en ons afsluiten voor het negatieve, zal langzaamaan ons hart verharden.

Op weg naar Kerstmis bereiden we ons voor, om open te kunnen staan voor al wat is, om geraakt te worden, om zachtheid toe te laten en weer opnieuw te kunnen kijken, met de ogen van een kind.

U bent van harte welkom!

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 3 december.

Kopij kan tot UITERLIJK 25 november worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.