OKTOBER ACTIEMAAND, HET BESTUUR AAN HET WOORD

Ik ben Johan vd Leest en ik sta hier als secretaris van het bestuur van de stichting Kapelgemeenschap. Ik wil graag uw aandacht vragen voor onze Kapelgemeenschap. Wij hebben de maand oktober actiemaand gemaakt, met de kapelgemeenschap als middelpunt. In de komende weekenden van oktober zal telkens een werkgroep van onze kapelgemeenschap toelichten wat zij voor ons proberen te betekenen. Vandaag wil ik namens het bestuur het woord voeren.

Naar nadrukkelijke wens van de Kruisheren wordt het religieuze en spirituele gedachtengoed van de Kruisheren beschermd en uitgevoerd door onze Kapelgemeenschap. Wij geven inhoud aan spiritualiteit en ontmoeting en organiseren en begeleiden vieringen, waarin respect, verdieping en gastvrijheid een grote rol spelen. Veel vrijwilligers dragen daar aan bij.

U hebt op uw stoel een flyer gevonden met onder de kop ‘het erfgoed van de Kruisheren in goede handen’ informatie over het ontstaan van de twee stichtingen die rondom de Kruisherenkapel actief zijn: die van onze Kapelgemeenschap en de stichting Kruisherenkapel. Er was veel onduidelijkheid over, daarom hebben wij dat hier beschreven. In de flyer wordt ook gevraagd om uw hulp in de vorm van een financiële bijdrage. Wij hebben het geprobeerd voor u gemakkelijk te maken door er een machtigingskaart aan vast te maken. Help ons om het religieuze en spirituele erfgoed van de Kruisheren voor de toekomst te behouden. Wij danken natuurlijk degenen die al een financiële bijdrage leveren.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij de mensen van het bestuur terecht.

Wij zijn met zijn allen de Kapelgemeenschap, mogen wij op u rekenen?