Oktober actiemaand Liturgie 

Het bestuur van onze Kapelgemeenschap Ter Linde heeft mij gevraagd dit weekend iets te vertellen over Liturgie.

Mijn naam is Heddy Bodewes.

U weet dat de hele oktobermaand is uitgeroepen tot actiemaand om u op te roepen mee te doen aan het financieren van deze Kapelgemeenschap!

U hebt vorige week al van Ineke Schlatmann gehoord wat de werkgroep Meditatie en bezinning allemaal organiseert. En nu is het dus de beurt aan Liturgie.

En na deze prachtige viering is dat niet zo moeilijk duidelijk te maken!

U snapt: dat gaat niet allemaal vanzelf!

De Kruisheren zelf, voor zover zij daartoe in staat zijn, maar ook veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

Ik noem u de verschillende werkgroepen:

Waarom zoveel soorten vieringen?

De bedoeling is dat iedereen zich hier thuis kan voelen; daarom een rijk geschakeerd aanbod van Gregoriaans tot Nederlands met vaak eigentijdse teksten.

En al die groepen zijn vertegenwoordigd in een Liturgisch Beraad, dat regelmatig samenkomt om te overleggen hoe het nog beter kan!

Wat is nu eigenlijk liturgie?

Waarom wordt dat zo belangrijk gevonden?

Natuurlijk om het sacrament.

Maar ik denk ook omdat we graag in het weekend bij elkaar komen om geraakt te worden, om ons op te laden voor de komende week, om uitleg te krijgen over de soms moeilijke woorden uit de Schrift, om bemoedigd te worden, om ons gebed, ons verdriet en vreugde en dankbaarheid en zorgen neer te leggen bij Onze Lieve Heer, maar ook bij elkaar!

Dat is mooi.

Dat is goed.

Dat willen we behouden; u toch ook?

En daarom: vul uw machtiging in a.u.b. in de folder die u op uw stoel aantrof!

Wij zijn u dankbaar!