De werkgroep meditatie en bezinning, door Ineke Schlatmann

Wij organiseren meditatie- en bezinningsbijeenkomsten waarbij het doel is na te denken over het leven en alles wat een mens daarbij inspireert en raakt. De bijeenkomsten leiden je terug naar de basis, je bron, en de essentie van je bestaan.

Van waaruit, waartoe  en waarvoor leef je? Deze thema’s staan centraal in de vieringen in deze kapel  en wij organiseren bijeenkomsten waarin wij proberen u meer of bredere verdieping te bieden op verschillende wijzen.

Zo nodigen wij regelmatig een spreker uit rond een spiritueel thema zoals o.a. Pim van Lommel met zijn boek Eindeloos Bewustzijn en hadden we eind september een lezing over Hildegard van Bingen. Op 8 november a.s. komt Huub Schumacher een lezing geven over zijn boek : God wat ben jij veranderd. Ook  kan door ons gekozen worden voor de vertoning van  een film of documentaire  of wordt er een tekst uit een boek gelezen waarna men over dat thema rond spiritualiteit met elkaar in gesprek gaat.

Vanaf eind 2009  verzorgen wij , iedere donderdagavond een stiltebijeenkomst hier achterin de kapel,voor het Mariaaltaar. Hierbij ervaren we de kracht van het stil zijn met elkaar waardoor afdwalende gedachten tot rust komen en we in kontakt kunnen komen  met de levende christelijke bron in ons. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en vanaf 18.45 uur is de deur open.Tussen 19.00 en 19.30 uur luisteren we nog verder naar muziek en naar een tekst en zijn we 20 minuten stil met elkaar. Fijn als u een keer aanschuift !

Een keer per maand wordt er op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur een bijeenkomst gehouden rond chanten. Chanten is zingend mediteren met het zingen van heilige teksten. Heel heilzaam voor je innerlijke rust en voor je lichaam in het algemeen. De toegang is vrij en de aankondiging  wordt gedaan in de kapelpost.

Rond de wisselende seizoenen organiseren we een stiltewandeling in het mooie buitengebied van Uden. De wandeling start vroeg waardoor de natuurlijke omgeving nog gevuld is met de rust van de vroege morgen. Lopend met elkaar in stilte zijn we ruim een uur onderweg. Voor de een leidt het wandelen tot verstilling of bezinning, de ander geeft het energie om op deze manier met de natuur verbonden te zijn. Het verschilt per keer voor u, maar u merkt: de natuur doet haar werk! Na terugkomst bij de kapel drinken we een kop koffie of thee en als u wilt kunt u daarna aan de viering van 10.00 uur deelnemen.

Op 31 december organiseren wij de vredeswandeling rond de World Peace Flame die symbool is van vrede, eenheid en vrijheid. De wandeling  gaat langs vijf geloofsgemeenschappen in Uden, waar we kort ontvangen worden, en die eindigt met een meditatiebijeenkomst in onze kapel. In meerdere landen wordt deze  bijeenkomst tegelijkertijd gehouden waardoor de positieve krachten gebundeld worden!

Wij als werkgroep meditatie en bezinning organiseren veel bijeenkomsten dat hoort u wel aan deze lange opsomming. Heel mooi voor ons als u daarbij iets voor u aantreft en voor u als u ook een keer meedoet.

In de kapelpost staan alle gegevens rond de georganiseerde bijeenkomsten  vermeld. En u kunt Heddy, Jeanne en mij  ook altijd aanspreken over deze onderwerpen . Achterin de kapel vindt u tussen de folders van alle werkgroepen  van de kapelgemeenschap onze folder met al onze  gegevens die als voorkant de kleur groen heeft.

In deze werkgroep zitten Heddy Bodewes , Jeanne Raijmakers en Ineke Schlatmann.