Oktober actiemaand: Vier het leven door Henk Trimbach

Vanavond/vanmorgen heb ik twee petten op. Nou ja ik heb ze in mijn handen, want ik leerde dat alleen meisjes en vrouwen in de kerk een hoofddeksel mogen dragen.

Maar ik bedoel die twee petten natuurlijk figuurlijk. Ik vertel u als lid van de groep ‘Vier het Leven’ wat wij kunnen betekenen voor bijvoorbeeld jonge ouders, bruidsparen en nabestaanden van overledenen.

En u zult begrijpen dat ik, als voorzitter van het bestuur van de Kapelgemeenschap Ter Linde het niet kan laten om vanuit die functie u ook nog even aan te sporen. Aan te sporen tot …? Tot het invullen van het machtigingsformulier dat u in de folder op uw stoel hebt gevonden.

 

Maar eerst ‘Vier het Leven’. Op allerlei scharniermomenten in het leven van een mens kunnen leden van de groep ‘Vier het Leven’ dienstbaar zijn aan die mens. Dienstbaar bijvoorbeeld aan jonge ouders, wanneer zij het nieuwe leven van hun pasgeborene willen vieren. Je zou het een doopviering kunnen noemen. Het samen met het aanstaande bruidspaar voorbereiden van hun viering van liefde en trouw en in die viering voorgaan. Het met familieleden voorbereiden van een respectvolle, persoonlijke afscheidsviering. Dat en meer kunt u verwachten van de vrijwillige medewerkers in groep ‘Vier het Leven’.

Al die vieringen zijn overigens  zonder eucharistie; dus zonder consecratie en communie. Dat is afgesproken met het pastoraatsteam van de Petrusparochie. We willen naast hen optrekken, niet als ‘concurrenten’.

 

Iedereen is welkom binnen de Kapelgemeenschap. Wij vieren Nieuw Leven, Liefde en Trouw, Jubileum, Afscheid, zonder onderscheid des persoons. Wel vieren we vanuit onze Christelijke achtergrond, vanuit een Christelijke visie.

 

Kijk en dàt en al dat andere, waarover u de afgelopen weken hoorde van Johan van der Leest, Ineke Schlatmann en Heddy Bodewes willen we nou behouden. We willen het gedachtegoed van de Kruisheren voortzetten, ook wanneer er geen Kruisheren meer in Uden zijn. Dat hebben we niet zelf bedacht, maar het is een verzoek dat vanuit de orde van de Kruisheren, bij monde van Rein Vaanhold aan ons is gericht. Aan ons allemaal!

 

En nu met de voorzitterspet op:

Dat alles kan niet zonder uw bijdrage, liefst een periodieke toezegging van een bedrag.

We moeten voor vieringen en andere, onder meer spirituele activiteiten/bijeenkomsten deze mooie kapel en de tuinkamer huren. We moeten bijdragen aan de energiekosten. Koren, en met name ook dirigenten en organisten/pianisten moeten worden beloond. We zijn erg blij met de inzet van pastor José Kodden en we horen dat velen van u graag hier zijn, wanneer zij voorgaat en/of preekt. José vraagt terecht een bijdrage voor haar diensten aan onze Kapelgemeenschap. We zijn blij met de enkele Kruisheren die nog steeds bereid zijn voor te gaan in eucharistievieringen op werkdagen en in het tweede en vierde weekend van elke maand. Maar we moeten er rekening mee houden dat de inzet van de Kruisheren eindig zal zijn.

 

Ik ben eerlijk. Tot nu toe – aan het einde van deze actiemaand - loopt het nog geen storm met de geldelijke toezeggingen. En daarom vraag ik u, wanneer u dat nog niet eerder gedaan heeft: neem alsjeblieft een folder met machtigingskaart mee, stuur hem op of stop hem in de bus op het adres dat op de achterkant van de machtigingskaart staat. Een groter of kleiner bedrag, ach u betaalt naar draagkracht. Het kan toch niet zo zijn dat we door gebrek aan geld de kapeldeuren achter ons moeten gaan sluiten. Doe mee wanneer onze Kapelgemeenschap u lief is!

 

Een goed weekend/een goede zondag wens ik u.