Voorgelezen bij de Moskee:

 

Dromen van Vrede:

HEDDY:

Ooit toen ik jong was droomde Martin Luther King hardop zijn droom van vrede en gerechtigheid.

Een droom die mij en vele anderen inspireerde. Toen klonk het schot….

Ik heb een droom dat eens de ogen van het westen opengaan en dat het de mooiste waarheid van haar geschiedenis ten volle zal beleven. Dat alle mensen als gelijken zijn geschapen.

ALLEN:  ALL WE ARE SAYING IS GIVE PEACE A CHANCE

 

INEKE:
Ik heb een droom dat eens de man en de vrouw in de straat niet meer bang zullen zijn voor wie anders is of denkt. Maar samen zullen praten en lachen over het gezamenlijk wel en wee. Ik heb een droom dat eens de kinderen van migranten en vluchtelingen kunnen spelen, leren en groot worden zonder bijkomende moeite en pijn omwille van hun huidskleur. 

ALLEN:  ALL WE ARE SAYING IS GIVE PEACE A CHANCE

 

JEANNE:

Ik heb een droom dat iedere discriminatie zal verdwijnen. Dat onrecht wordt rechtgetrokken. Dat hatelijke opmerkingen veranderen in een hartelijk gesprek. Dat vooroordelen omgebogen worden in het voor elkaar opnemen.

Dat Gods liefde niet alleen beleden wordt, maar bovenal gedaan.

Ik heb een droom en ik hoop dat mijn droom bewaarheid wordt.

Vrede voor altijd over de hele wereld.

Ik heb een droom, heeft u er ook een???

ALLEN:  ALL WE ARE SAYING IS GIVE PEACE A CHANCE

 

Voorgelezen bij de Samen op Weg kerk:

Nieuw onderwijs

                                         Jezus, de zoon van Maria,

                                              rent een heuvel op

                                          alsof een wild dier hem

                                                 op de hielen zit.

                                         Iemand volgt hem en vraagt:

                                              -Waar ga je naar toe,

                                     Er zit toch niemand achter je aan?

                                              Jezus antwoordt niet,

                                        Maar rent nog twee velden verder.

                                  -Ben je degene die woorden kan

                                       Uitspreken over een dode,

                                  En hem zo tot leven kan wekken?

                                                   -Die ben ik

                               -Liet je niet vogels van klei vliegen?

                                                        - Dat deed ik

                                                  -Voor wie of wat  ren je

                                    Dan alsof je leven ervan afhangt?

                                       Nu vertraagt Jezus zijn pas.

                                      Ik zeg de Grote Naam over

                                                 Doden en blinden,

                                                 Ze zijn genezen.

                                        Ik zeg de Grote naam over een berg,

                                                   Gekleed in steen,

                                        De berg maakt zijn vrij van zijn

                                                    Mantel van steen.

                                 Ik zeg de Grote Naam over niet-bestaan

                                                     En het komt tot bestaan.

                                                     Maar als ik uren aaneen,

                                                Dag in dag uit, vol liefde

                                      Spreek met mensen die menselijke

                                                    Warmte gebruiken

                                                 Als voorwerp van spot,

                                          En voor hen de Naam uitspreek,

                                                        Gebeurt er niets.

                                 Zij blijven rots, worden hooguit tot zand,

                                     Voedingsbodem voor plant nog gewas.

                                         Andere ziektes zijn wegen

                             Waarlangs de genade haar entree kan maken,

                                    Maar deze vorm van niet-antwoorden

                                    Is voedsel voor geweld en koudheid

                                                 Jegens God.

                                             Daarvoor vlucht ik.

 

                                  Zoals de lucht stukje bij beetje water steelt,

                                         Zo drogen woorden van lof op,

                                        Verdampen ze bij domme lieden

                                      Die weigeren te veranderen.

                                   Een cynicus steelt lichaamswarmte

                                         Als de koude steen waarop je zit.

                                               Hij voelt de zon niet

                                    Jezus liep niet weg van mensen.

                                        Hij was op een nieuwe manier

                                            Aan het onderwijzen.

 

Voorgelezen bij de Birgitenessen

De waarheid

Een yoga-meester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag.
Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterenden dat het een lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rond de druppel dat de zon er op bleef schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje zei het tweede, geel de derde, groen de vierde, blauw de vijfde, paars de zesde en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen en aangezien ze allen zeker waren dat ze het goede zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester ze enige keren van plaats verwisselen en langzaam drong het door, dat ondanks de verschillen, zij toch allen de waarheid hadden gesproken.

En nu zei de goeroe: Laat dit een les zijn om nooit kritiek op elkaars levenshouding te hebben, want hoe u het leven ziet, hangt af van het standpunt waar u in dit leven geplaatst ben. Zelfs zij die het licht zoeken of al beetje gevonden hebben, kunnen de waarheid verschillend zien.

Zoals u allen zoeven een ander deel van het licht gevonden hebt en dát voor de volle waarheid aanzag. Laat uw medepelgrims in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats nemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allen waarheden nodig. Want allen samen vormen zij het werkelijke licht, de volle waarheid. Tot gij zelf een van de groten geworden bent en de zeven kleuren in enen kunt waarnemen zult gij iedere wedergeboorte een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien tot dat gij de volle waarheid kent. Uw medeleerlingen aanvallen omdat zij een andere kleur van het licht waarnemen is daarom uzelf aanvallen. Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is dulden van een andermans mening, maar wees open, dat er andere meningen zijn. Want zolang gij nog niet zelf het volle licht kunt zien, hebt gij uw medeleerlingen nodig om als groep de totale waarheid te kunnen verkennen.

( Bron Onbekend)

De zusters Birgittenessen beoefenen dit dagelijks, zij bidden voor de wereldvrede en innerlijke vrede. Zij hebben gekozen voor een levenspad van totale afzondering in volle overgave in gebed.En daarvoor mogen we ze danken en ook voor de gastvrijheid deze morgen.