Financiën van onze Kapelgemeenschap

Vanaf 1 januari 2017 moet de stichting Kapelgemeenschap Ter Linde volledig op eigen benen staan. Wanneer u overweegt ons meerjarig te ondersteunen is het gebruk maken van het fiscaal voordeel aan te bevelen. Bekijk de mogelijkheden van ANBI:

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Onze Stichting Kapelgemeenschap heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De overheid wil hiermee stimuleren dat “goede doelen organisaties” aantrekkelijker worden voor giften. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Onze Stichting voldoet aan deze voorwaarden (RSIN nummer: 851858144). Op www.belastingdienst.nl kunt u meer informatie lezen (zoek op ANBI).

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

Tot 2014 mocht u alleen giften als periodieke gift aftrekken als deze waren vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

Een schriftelijke ANBI-overeenkomst vastleggen

Wilt u gebruik maken van deze ANBI-mogelijkheid? Dan is een overeenkomst, voor de duur van minimaal vijf jaar, tussen u en onze Stichting noodzakelijk. De belastingdienst heeft hiervoor een standaardformulier gemaakt. Bijgaand hebben we dit exemplaar gevoegd. Wanneer u beide overeenkomsten én voor u als schenker én één voor ons als ontvanger, invult en opstuurt naar de Stichting Kapelgemeenschap dan wordt het geregistreerd en ontvangt u de getekende versie van schenker retour. De gegevens onder punt 4 en 7 zullen door de Stichting worden ingevuld.

Naast deze overeenkomst is het aanbevelingswaardig om ook bijgaande betalingsvolmacht in te vullen. Hiermee voorkomt u dat er per abuis mogelijk een jaar niet wordt/is afgedragen waardoor u niet in aanmerking komt voor de belastingaftrek. Zie de formulieren voor de schenker alsmede de ontvanger. Het laatste formulier kunt u meesturen naar de Stichting.

Attentie: u hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen. Ze zijn voor uzelf en onze stichting. U moet uw formulier wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert dan kunnen zij deze overeenkomst opvragen.

 Ook kunt u een ANBI overeenkomst downloaden en een volmachtovereenkomst. In onze folder kunt u meer informatie vinden over de Stichting Kapelgemeenschap, de Stichting Kruisherenkapel en hoe u ons kunt ondersteunen. 

Als u rechtstreeks contact wilt hebben met onze penningmeester kan dat via het volgende emailadres: ktlfinancien@gmail.com. Communicatie over financiën loopt ook via dit mailadres.