Stichting Orde van Kruisheren

De orde van de Kruisheren heeft voor Uden heel veel betekend. Zij hebben naast het geestelijk leven ook het onderwijs sterk bevorderd met de stichting van de Latijnse school. Daarnaast stonden zij midden in het leven, droegen waar mogelijk een steentje bij aan de samenleving.  

In december 2007 nodigde rector Rein Vaanhold mensen uit die mee wilden denken over het starten van een spiritueel centrum, zoals dat toen genoemd werd, vanuit het klooster van de Kruisheren. Daar is de werkgroep Ter Linde Spiritualiteit uit ontstaan. Al gauw was er behoefte aan een breder dragen van het geloofsgoed en ontvouwde Erick Mickers zijn droom. Daaruit is in korte tijd de Kapelgemeenschap gegroeid. Ontstaan uit de vraag: welke betekenis heeft de aanwezigheid van de kruisheren in Uden en zou die aanwezigheid nog in een of andere richting aan betekenis kunnen winnen. De groei zet zich nog steeds voort, daarbij kiezen wij voor een overgang, maar gebaseerd op de Kruisheren. Het informatieblad ‘Kruispost’ is met ingang van juli 2013 ‘Kapelpost’ geworden, de kop van dit blad wordt anders, de rest blijft behouden. Zo groeien wij vanuit de Kruisheren en hun gedachtegoed naar eigenheid.

Voor verdere informatie over de orde van de kruisheren kunt u op de volgende sites terecht: www.kruisherenuden.nl , www.oscgeneral.org en www.kruisheren.eu