Kapelgemeenschap Ter Linde Uden

WELKOM 

HET VERHAAL GAAT DOOR...

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde
het leven vierend

Vanuit christelijke waarden
willen  wij een gemeenschap
zijn  waar mensen 

zich welkom weten
en elkaar gastvrij ontvangen,

elkaar willen ontmoeten
van hart tot hart,

oog hebben voor de noden
en tekenen van de tijd,

op weg gaan  vanuit
gelijkwaardigheid en respect ,

ruimte geven aan
creativiteit en vernieuwing,

toegewijd en oprecht
elkaar willen bijstaan,

zich erkend en geliefd weten
om wie ze zijn,

aandacht hebben
voor het diepere besef
dat  wij deel uit maken
van het wonderlijk
gebeuren dat
leven heet.

Als gemeenschap hebben
wij aandacht voor het spirituele
zodat ieder zich verbonden mag weten met zichzelf,
met de ander
en met het leven, door...

solidair te zijn
met mensen die zich buitengesloten voelen of in de knel zitten omwat voor reden dan ook;

het leven te vieren
in  bijeenkomsten  waar aandacht is voor  elkaars vreugde en
verdriet, met aandacht  voor 
verstilling en bezinning;

te zoeken naar  inspiratiebronnen die mensen ten diepste raken,
kunnen bezielen, 
in beweging zetten en
doen leven, ten volle;

open in gesprek te gaan 
over ieders verbondenheid
met het leven,
over de weg die mensen gaan, met anderen en de Ander.

 

Ieder die zich hier bij thuis voelt, hoort  erbij.

 

Manifest van Liefde 2012