VIERING VAN LIEFDE EN TROUW

Als twee mensen – ongeacht hun gezindheid, geaardheid of levenssituatie – besluiten samen in liefde en trouw verder te gaan, dan willen zij dat graag bevestigen tegenover andere mensen. Vanuit het wonder van de liefde zeggen zij ‘ja’ tegen elkaar en willen dat met anderen vieren.

Wat kunt u doen? In de Kruisherenkapel kunt u samen met de mensen die u dierbaar zijn, uw liefde en trouw vieren, in een spirituele en religieuze of christelijke context. Een team van betrokken en ervaren mensen van Kapelgemeenschap Ter Linde wil u hierbij graag tot steun zijn. Samen in gesprek gaan en zoeken naar zin en betekenis van dit belangrijke gebeuren. Samen zoeken naar woorden, symbolen en muziek om er een onvergetelijke en heel persoonlijke viering van te maken.

Kosten. Hoewel onze dienstbaarheid op vrijwillige basis gebeurt, stellen wij een donatie t.b.v. de Kapelgemeenschap zeer op prijs (rek.nr. 373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap Ter Linde).

Reservering en huur van de Kruisherenkapel dient u te regelen met de coördinator van de Kapel (06 30839580).

Contact. Verdere info is te verkrijgen via het kapelteam: 06 40966338 of info@kapelgemeenschap.nl

De werkgroep “Vier het Leven” Kapelgemeenschap Ter Linde