MEDITATIE EN BEZINNING

Inleiding. Het doel van meditatie- en bezinnings-bijeenkomsten is nadenken over het leven en alles wat een mens daarbij inspireert en raakt, ze leiden je terug naar de

basis en essentie van je bestaan. Regelmatig wordt een spreker uitgenodigd, soms een film of documentaire vertoond of een tekst uit een boek gelezen. Aan de hand daarvan gaat men met elkaar in gesprek.

Bij de stiltebijeenkomsten ervaren we de kracht van de stilte waardoor we in kontakt kunnen komen met het Goddelijke, dat in ons huist.

Activiteiten.

• Enige malen per jaar een meditatieve en/of bezinningsbijeenkomst.

• Enige malen per jaar een wandeling, die grotendeels in stilte wordt afgelegd.

• Elke donderdag een stiltemeditatie van

19.00 tot 19.30 uur in de Kruisherenkapel.

Contact. Verdere info is te verkrijgen via het kapelteam: 06-40966338 of info@kapelgemeenschap.nl

 

De werkgroep Meditatie en bezinning Kapelgemeenschap Ter Linde