VIERING VAN NIEUW LEVEN

Sommige momenten in je leven vragen om verdieping.

Je kunt denken aan de geboorte van een kind, een nieuwe start of een keerpunt in je leven, zoals bv. een nieuwe studie, vriendschap, genezing van een ziekte, pensioen, verhuizing naar een verzorgingstehuis.

Deze verdieping kun je vieren in de Kruisherenkapel.

Wat kunt u doen? In de Kruisherenkapel wil een team van betrokken en ervaren mensen van Kapelgemeenschap Ter Linde u helpen met de voorbereiding en voorgaan in een sfeervolle samenkomst. Samen zoeken we naar woorden, symbolen, muziek en rituelen om er een persoonlijke viering van te maken.

Kosten. Hoewel onze dienstbaarheid op vrijwillige basis gebeurt, stellen wij een donatie t.b.v. de Kapelgemeenschap zeer op prijs (rek.nr. 373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap Ter Linde).

Reservering en huur van de Kruisherenkapel dient u te regelen met de coördinator van de Kapel (06- 30839580).

Contact. Verdere info is te verkrijgen via het kapelteam: 06 40966338 of info@kapelgemeenschap.nl

 

De werkgroep “Vier het Leven”