VIERING TEN AFSCHEID

Voor een nabestaande is een dierbare naaste verliezen een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan goed om gevoelens van verdriet en dankbaarheid een plek te geven. In een viering ten afscheid wordt samen met anderen het leven van de overledene geëerd en herdacht.

Wat kunt u doen?

In de Kruisherenkapel kunt u met de mensen om u heen rond dit afscheid samen komen. Het kan zijn dat u graag een dienst heeft vanuit de christelijke traditie. Of misschien wilt u een viering met meer eigentijdse of persoonlijke vormen van afscheid nemen. Samen kunnen we zoeken naar woorden, symbolen, muziek en rituelen die recht doen aan de waarde van het leven van de overledene.

Een team van ervaren en betrokken mensen van de kapelgemeenschap wil u hierbij graag tot steun zijn.

Kosten. Hoewel onze dienstbaarheid op vrijwillige basis gebeurt, stellen wij een donatie t.b.v. de Kapelgemeenschap zeer op prijs (rek.nr. 373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap Ter Linde).

Reservering en huur van de Kruisherenkapel dient u te regelen met de coördinator van de Kapel (06 30839580).

Contact. Verdere info is te verkrijgen via het kapelteam: 06-40966338 of info@kapelgemeenschap.nl

 

De werkgroep “Vier het Leven” Kapelgemeenschap Ter Linde