top of page

Openingstijden

  • Mariakapel dagelijks van 9.30 - 17.00 uur

  • Vieringen op zondag van 10.00 - 11.00 uur

  • Stiltemeditatie op donderdag van 19.00 - 19.30 uur

Aanvragen voor intenties

Uw intenties kent u doorgeven via info@kapelgemeenschap.nl

of telefonisch via 06-40966338. Ter ondersteuning voor onze kapelgemeenschap vragen wij hiervoor € 10,= per intentie. 

Uw  financiële ondersteuning is meer dan welkom!  
U kunt de stichting Kapelgemeenschap ter Linde op verschillende manieren ondersteunen door: 

  • automatisch overschrijving naar bankrekeningnr.:                            NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

  • deel te nemen aan onze vieringen en bij te dragen via de collecte

  • giften vanuit legaten  en erfstelling

  • ook uw kaarsje bij O.L.V. ter Linde helpt ons als Kapelgemeenschap het leven te vieren

Uw bijdragen vallen onder de ANBI-regeling. Prettig om te weten dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 

T.b.v. uw aangifte het RSIN identificatienummer = 8518 58144​

Als u vragen hebt betreffende financiën dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met dhr. H. Joosten, penningmeester. 

E-mailadres: jowa25@kpnmail.nl

EEN  QR CODE, DA’S MAKKELIJK!

Digitaal betalen is steeds meer de gewoonste zaak van de wereld. En kleingeld hebben we steeds minder in de portemonnee. Ook in onze

kapel grijp je wel eens mis en dat is jammer. Vanaf nu bieden we dan ook de mogelijkheid om digitaal een bijdrage aan de Kapelgemeenschap te geven. U kunt de QR code hier vinden

Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

Knipsel4.JPG
QR 2024-2025.jpg
bottom of page