top of page

WORD VRIEND

Financiële ondersteuning van de Kapelgemeenschap kan op verschillende wijzen:

 

 • door de vaste bijdragen en/of  van de mensen die de Kapelgemeenschap een warm hart toedragen
   

 • deze bijdragen vallen onder de ANBI-regeling 

  • RSIN identificatienummer = 8518 58144​

 • bijdragen vanuit het solidariteitsfonds
   

 • giften vanuit legaten  en erfstelling
   

Als u rechtstreeks contact wilt hebben met onze penningmeester kan dat via het volgende e-mailadres: jowa25@kpnmail.nl

.
Communicatie over financiën loopt ook via dit mailadres. 

EEN  QR CODE, DA’S MAKKELIJK!

  Digitaal betalen is steeds meer de gewoonste

  zaak van de wereld. En kleingeld hebben we

  steeds minder in de portemonnee. Ook in onze

  kapel grijp je wel eens mis en dat is jammer.

  Vanaf nu bieden we dan ook de mogelijkheid om

  digitaal een bijdrage aan de Kapelgemeenschap

  te geven. U kunt de QR code hier vinden

 


Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

Knipsel4.JPG
Afbeelding1 QR.png
bottom of page