top of page

LINKS
 

 • Informatie over de Kruisheren: www.kruisheren.eu 
   

 • Bestuur notitie ontwikkeling Kapelgemeenschap:  De Volgende Stap’.
   

 • José Kodden heeft een website met interessante
  informatie: https://het3eoor.nl/

 • De werkgroep ‘er is meer’ https://erismeerveldhoven.nl/ organiseert interessante lezingen en workshops vanuit een open blik op onze wonderlijke werkelijkheid. Zij willen met hun activiteiten ruimte geven aan een brede kijk op het mysterie dat ten grondslag ligt aan ons leven. 
   

 • Ons land kent een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen, soms klein, soms wat groter, soms zelfstandig, soms op weg naar zelfstandigheid, soms levend vanuit het idee, dat ze er eigenlijk alleen voor staan. Die geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van Jezus van Nazareth en vanuit het waardevolle dat de katholieke en andere christelijke tradities aanreiken. De Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van deze geloofsgemeenschappen financieel mogelijk. 
   

 • Informatie over Mistral: http://mistraluden.nl/

Kantoor ruimte
Laptop & Coffee
bottom of page