top of page

ONZE LIEVE VROUW TER LINDE
 

De Kruisheren die de inmiddels ontstane cultus van O.L. Vrouw ter Linde beheerden, lieten in de jaren 1700-1702 een klooster naast de kapel bouwen.
Korte tijd later, in 1712 werd speciaal voor het beeld van Onze Lieve Vrouw Ter Linde een kleine, achtzijdige kapel opgericht. Dit gebeurde op de plaats waar een oude lindeboom had gestaan waarin het beeld volgens de legende zou zijn gevonden. 

Het beeldje is (inclusief de voet) 44 centimeter hoog, gemaakt van notenhout en tamelijk afgeplat van vorm. Het is gesneden omstreeks 1500 en vertoont nog enkele sporen van de oorspronkelijke polychromie.
Het beeld stelt Maria voor, staande op een maansikkel. Op haar rechterarm houdt zij Jezus. In haar linkerhand draagt zij een scepter. Moeder en kind zijn beiden gekroond. Het beeld was sinds circa 1700 tot 1906 gehuld in een kleed waaruit de hoofden van moeder en kind door twee openingen naar buiten staken.
Over het kleed hing een mantel. De hoofden van moeder en kind waren gekroond en aan het kleed was op de rechterhandhoogte van Maria een scepter bevestigd.
In 1906 is het beeld van kleding ontdaan, gerestaureerd en opnieuw - met overvloedige gebruikmaking van verguldsel - onder leiding van de kunsthistoricus X. Smits gepolychromeerd. - Sinds 1868, toen in de kapel een gelijknamige broederschap werd opgericht, draagt O.L. Vrouw ter Linde de titel 'Behoudenis der kranken'.

 

Een nieuwe Lindeboom met beeld

Begin 2019 werd voor de Kruisherenkapel een lindeboom  geplant, waar sinds mei  ook een beeldje van OL Vrouw ter Linde in geplaatst werd. De boom en het beeld werden  op zondag 26 mei 2019 ingezegend door Rein Vaanhold van de Kruisheren

De boom werd geplant op initiatief van Ine van Grinsven, die als kunstenares ook  replica's van het beeldje van O.L.Vrouw ter Linde maakt.

Nog steeds lopen mensen de Kruisherenkapel binnen om een kaarsje op te steken  en te bidden.

Kapel11.jpg
Mariabeeld lindeboom.jpg
Gesproken verhalenboom
Gesproken gedicht
Gesproken historie
bottom of page