top of page

ONDERSTEUNING

Ter support aan de Kapelgemeenschap en haar werkgroepen zijn ondersteunende teams in het leven geroepen:

 

Inspiratie-Team

Een Team voor de  pastorale ondersteuning, in het hart van de Kapelgemeenschap.

Een groep van gemeenschapsleden met een pastorale achtergrond, dan wel leden die daar veel ervaring in hebben.

  • Dit Team is, al naar gelang nodig of mogelijk, ondersteunend en/of actief uitvoerend aan de drie hoofdactiviteiten ‘verbinden-vieren-verdiepen’, door inhoudelijk meedenken aan en het onderling afstemmen van die hoofdactiviteiten.

  • Het vervult een inspirerende, coördinerende, initiërende en waar nodig een begeleidende rol binnen de gemeenschap.

  • Waar nodig kan zij verwijzen.

 

Het Kapelteam

Dit is de groep die ondersteuning geeft op het logistieke vlak, van kosters tot de mensen die koffie/thee verzorgen na de zondagsvieringen en van het stoelen en altaar klaarzetten tot het opruimen en schoonmaken. Ook is er een groot stuk praktisch administratief werk rond dagdagelijkse noodzakelijkheden. Zij beheren de telefoon en het e-mailverkeer en zijn in de Kapel het aanspreekpunt voor de bezoekers. 

 

PR-Team

Dit team ondersteunt de opbouw van de Kapelgemeenschap in de communicatie, zowel de onderlinge als die naar buiten. Het organiseren van de communicatie bij de gemeenschap.

Zij doet dit door:

      De webmaster verzorgt de actuele agenda op de website

  • De maandelijkse Kapelpost, zowel op papier als digitaal, met praktische informatie over allerlei activiteiten van  de Kapelgemeenschap

      redactie: info@kapelgemeenschap.nl,

  • het verzorgen van berichtgeving in de media.

  • Interne besprekingen tussen de werkgroepen

 

Het bestuur

Het bestuur beheert en faciliteert:

  • houdt de vinger aan de pols m.b.t. het reilen en zeilen van de gemeenschap

  • de zorg voor de noodzakelijke financiën

  • contact met de orde van de Kruisheren

      overleg met de Stichting Kruisherenkapel, die de kapel huurt van Brabant Zorg en deze exploiteert.

Knipsel3.JPG
Kapel16.jpg
bottom of page