top of page

Een levendige gemeenschap dankzij actieve vrijwilligers.

Wil je meedoen, je bent van harte welkom! 

Het kapelteam wordt gevormd door kosters, collectanten en gastvrouwen bij koffieschenken. 

De kosters zorgen ervoor dat iedere ochtend de kapel geopend wordt en ’s avonds weer gesloten. Dat de kaarsen aangevuld en besteld  worden.

Voor alle vieringen en lezingen wordt in overleg met de voorganger alles klaargezet wat nodig is. De intenties die binnenkomen worden genoteerd, een schema voor het koffieschenken wordt gemaakt, de mededelingen verzameld en de verzoeken om een bloemetje worden doorgegeven aan de bloemengroep.

 

Koffieschenkers zorgen er voor dat alles klaargezet wordt voor het koffie drinken na de viering. Het koffie drinken na de viering wordt door veel mensen erg op prijs gesteld.

 

Werkgroep bloemengroet

Kapelbezoekers kunnen een ‘bloemetje namens de kapelgemeenschap’ aanvragen bij het kapelteam. Op die manier willen we elkaar bedanken, steunen of feliciteren binnen de Kapelgemeenschap. Ken je iemand die je wilt verrassen of bemoedigen. Vertel het gerust. 

 

Werkgroep meditatie en bezinning

Elke donderdagavond verzorgt de werkgroep een stiltemeditatie in de Mariakapel, telkens van 19.00 - 19.30 uur. Ingeleid met muziek en een inspirerende tekst gaat men met elkaar de stilte in. Iedereen is welkom!

Daarnaast verzorgt de werkgroep een stiltewandeling in de Maashorst op Hemelvaart, vraagt het aandacht voor de Vredesweek in september en organiseert de werkgroep door het jaar lezingen en inspirerende bijeenkomsten.  

De voorgangersgroep

Tweeëntwintig mensen, vrouwen en mannen,  gaan bij toerbeurt voor in de vieringen. Met elkaar en in overleg met koren en koorleden verzorgen zij de vieringen en meditatieve bijeenkomsten op zondag en op de christelijke feestdagen. 

De Kapelpost - PR en communicatie

De redactie van de Kapelpost bestaat uit 3 mensen. Zij zorgen ervoor dat mensen elke maand worden geïnformeerd via de Kapelpost.

Het bestuur van de Stichting telt op dit moment drie leden, te weten:

Johan van der Leest (vz), Hans Joosten (pm), Erick Mickers (bl). Het bestuur wil vooral ondersteunend, initiërend en motiverend zijn aan de Kapelgemeenschap en alle vrijwilligers.

Knipsel3.JPG
Kapel16.jpg
bottom of page