top of page

RESPECTVOL

 

Als Kapelgemeenschap ter Linde willen wij bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid, verbinden, inspireren!

Dat vraagt om concrete actie! 

In beweging komen om anderen te ontmoeten.

Werkelijk te ontmoeten, van mens tot mens.

Verdraagzaamheid vraagt om inleving.

Een bereidheid om je te willen verplaatsen in andere mensen

en hun levensomstandigheden en opvattingen.

Verdraagzaamheid is ongemakkelijk.

Het doet een beroep op jezelf,

om je eigen oordeel of mening niet als enige waarheid te zien.

Door respect voor andermans denkbeelden, gewoonten en kenmerken erken je de ander in zijn of haar menszijn.

Verdraagzaamheid vraagt om verzet.

Een verzet tegen het uitsluiten van een ander.

Een oproep om onrecht en ongelijkheid niet te verdragen.

Werken aan een verdraagzame omgeving is werken aan een rechtvaardige wereld. Je neemt duidelijk stelling

om tegenstellingen te willen overbruggen.

In een verdraagzame wereld hebben mensen oog voor elkaar,

wil men recht doen aan elkaar en onrecht bestrijden.

In een verdraagzame wereld kom je voor elkaar op. 

Daarom willen we er werk van maken om ontmoetingen te bevorderen. We gaan graag in gesprek, samen met anderen die ook willen werken aan verdraagzaamheid.

Samen kijken wat we kunnen doen. Activiteiten ontwikkelen om mensen in contact te brengen met elkaar. Bijeenkomsten organiseren die bijdragen aan meer verdraagzaamheid.

Uit: Werken aan ...het Manifest van Liefde

Kapelgemeenschap ter Linde, februari 2022

Dalai Lama.jpg
iedereen is welkom.jpg
bottom of page