top of page

VERDIEPEN
 

Bezinning en verdieping is de manifestatie van het zoeken naar je eigen innerlijk, het ín jezelf beleven. Je geestelijke ontwikkeling, zoektocht naar het goddelijke en het ervaren van het leven, meditatie, stilte, overweging en overdenking. Bezinning is steeds verbonden met onze opdracht het ‘het Rijk van God’ gestalte te geven; de wereld maken zoals God die bedoeld heeft. Het moet vruchtbaar worden naar buiten. Ook gaat het om de beleving met elkaar van de bijbelse verhalen en de vertaling daarvan naar ons eigen hedendaagse bestaan.
 

In Concreto:

  • Stilte-meditatie op donderdag avonden

  • Stiltewandelingen, herfst, winter en rond hemelvaart

  • Bijbelgroep

  • Bezinningsgroep

  • Gespreksgroep ‘Geloven nu’


*     Dialoog           

Dit is de manifestatie van de maatschappelijke betrokkenheid, aanzet tot gedachtewisseling.

Het zoekt een toekomstbeeld, een doorgroeimogelijkheid, een perspectief. Dus ook scherp krijgen wat ons eigen fundament is en hoe dat uit te dragen.
 

Vijf keer per jaar wordt rond een maatschappelijk thema een sessie geprogrammeerd van lezingen, dispuut, debat, of in de vorm van voordracht. Alle activiteiten spreken hoofd en hart aan. Programma’s die je aan het denken zetten, verwarren, wakker schudden, bemoedigen én inspireren. Dat kunnen ook kunstvormen zijn. Alles om orde te scheppen in de chaos en onze denkbeelden, te analyseren, te onderzoeken en te toetsen. Het is de manier om met elkaar te spreken over de wereld waarin we leven. Wat gebeurt er? Wat verwarmt ons, maar ook… wat kan het veranderen ten goede in ons?


In Concreto: Enkele voorbeelden:

  • Lezingen omtrent maatschappelijke thema’s, (bv levensbeëindiging).

  • Onderwerpen rond beeldende kunst, poëzie, film…

  • Gastsprekers rond actuele thema’s

  • Forum rond politiek, bv de impact die de ‘populistische revolutie’ op ons heeft

  • Voordrachten rond (Inter)kerkelijke gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Kapel5.jpg
Kapel1.jpg
bottom of page