top of page

VERDIEPEND
 

Wij willen een gemeenschap zijn

die aandacht heeft voor verdieping, 

zodat mensen zich verbonden

mogen weten met zichzelf,

met de ander en met het leven.

 

We zijn solidair met mensen

die zich buitengesloten voelen om 

wat voor reden dan ook;

samen vieren we het leven

door aandacht te hebben voor 

verstilling, bezinning en gebed,

aandacht voor elkaars vreugde en verdriet;

we gaan op zoek naar ieders inspiratiebron,

wat mensen ten diepste raakt,

bezield  en in beweging zet

en doet leven, ten volle;

daarom gaan we op een open manier in gesprek 

over ieders verbondenheid met het leven

over de weg die jij wilt gaan,

samen met anderen en de Ander.

Allen die zich hier bij thuis voelen,

horen erbij.  

Uit het Manifest van Liefde

Kapelgemeenschap ter Linde, februari 2012

Prinses Beatrix.jpg
Kapel5.jpg
Kapel1.jpg
bottom of page