Financiën van onze Kapelgemeenschap

Het erfgoed van de kruisheren in goede handen

In 2010 verkocht de Orde van de Kruisheren de Kruisherenkapel in Uden aan stichting ZorgGoedBrabant (BrabantZorg) met de expliciete opdracht om zowel de Kapel als gebouw, als de religieuze activiteiten in de Kapel voor Uden te behouden. Om dit doel te realiseren zijn er twee stichtingen actief, met ieder hun eigen doelstellingen en opdrachten.

Stichting Kruisherenkapel

De doelstelling van stichting Kruisherenkapel is het in stand houden van de kapel, de sacristie en de tuinkamer. De stichting beheert de gebouwen en organiseert activiteiten die bijdragen aan een kostendekkende exploitatie. De stichting heeft geen winstoogmerk. De activiteiten liggen in het verlengde van het gedachtengoed van de Kruisheren en staan in het teken van ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Het bestuur van stichting Kruisherenkapel  wordt gevormd door afgevaardigden van de Kruisheren en Brabant Zorg.

Stichting Kapelgemeenschap ter Linde

Naar de nadrukkelijke wens van de Kruisheren wordt het religieuze en spirituele gedachtengoed van de Kruisheren beschermd en uitgevoerd door stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. Een en ander werd vastgelegd in een verklaring van de Kruisheren, die op 29 juni 2014 aan de Kapelgemeenschap werd overhandigd. De stichting geeft op een eigentijdse manier invulling aan het religieuze en spirituele gedachtengoed van de Kruisheren. De stichting geeft inhoud aan spiritualiteit, bezinning, ontmoeting en organiseert en begeleidt vieringen, waarbij respect, verdieping en gastvrijheid een grote rol spelen zoals stiltemeditaties, spirituele bijeenkomsten, chanten, lezingen, stiltewandelingen, gespreksgroepen en weekendvieringen.

Uw hulp is noodzakelijk

Ondanks bereidwillige medewerking van stichting Kruisherenkapel, ruimhartige ondersteuning van ZorgGoedBrabant en inzet van vele vrijwilligers is het in stand houden van de religieuze functie van de Kapel op eigen kracht onmogelijk. Om een actieve en inspirerende geloofsgemeenschap levend te houden is uw hulp dan ook noodzakelijk. Help ons om het religieuze en spirituele erfgoed van de Kruisheren voor de toekomst te behouden door stichting Kapelgemeenschap Ter Linde financieel te ondersteunen. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Hoe kunt u donateur worden

Aan de informatiefolder, die u hier kunt downloaden, zit een machtigingsformulier. Daarin kunt u aangeven met welk bedrag u stichting Kapelgemeenschap Ter Linde ondersteunt. Nog mooier zou het zijn als u ons wilt machtigen voor een periodieke bijdrage.  Door het invullen en opsturen van het machtigingsformulier maakt u dat op een eenvoudige manier in orde.

Overige mogelijkheden

Er zijn ook andere mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen zoals legaten, nalatenschappen of periodieke meerjarige giften. Als u zelf zorg draagt voor een periodieke bijdrage, wilt u er dan bij vermelden of dat een eenmalige/jaarlijkse/kwartaal of maandelijkse bijdrage is.

Omdat we een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN nummer 851858144) zijn mag u uw bijdrage (gift/schenking) aftrekken van de belasting. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Kapelteam Ter Linde (telefoon: 06 40966338).