UITNODIGING VOOR ROND-DE-TAFELGESPREK

 

Beste Kapelbezoeker,

 

Eerder bent u uitgenodigd voor een “Appèl-bijeenkomst” op 3 april.

Omdat er echter te weinig animo voor leek te zijn,

hebben we als bestuur gekozen voor een andere opzet.

Daarom ontvangt u van ons deze nieuwe uitnodiging.

 

Als Kapelgemeenschap ter Linde

willen wij graag bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid.

Daarover willen we graag met u en met elkaar in gesprek gaan.

 

Wat zouden wij als kapelgemeenschap bijvoorbeeld kunnen doen?

  • Een kerstlunch voor vluchtelingen?

  • Meewerken aan “deelhuisjes” voor de armen onder ons?

  • Mensen met elkaar in contact laten komen?

Het zijn zomaar wat voorbeelden.

 

Wilt u ook meedenken en meepraten over

en meewerken aan verdraagzaamheid,

dan doen we een appèl op u !

 

Op zondag 3, 10 en 24 april houden we daarvoor,

direct na de viering, rond-de-tafelgesprekken.

 

We zien er naar uit dat u deelneemt aan één van de rond-de-tafelgesprekken

die ca. 45’ minuten duren.

 

Wilt u meer weten?

 

Onze missie “WERKEN AAN” ligt achter in de kapel.

En natuurlijk kunt u altijd iemand van het bestuur daarvoor aanspreken.

Ook op de website is de informatie te vinden.

Ondersteuning in coronacrisis

KLik op het plaatje

Herfstwandeling2 (1).jpg