Viering gaan weer van start in de Kruisherenkapel

 

Wij krijgen als bestuur vragen over het feit dat zingen door een (beperkt) koor in de kapel wel toegestaan is, en in de Petrus parochie gekozen wordt om dat niet te doen.

Wij zijn ons als bestuur ervan bewust dat dit vragen op kan roepen.

De Petrus parochie houdt zich aan de richtlijnen van het Bisdom Den Bosch, die samen zingen sterk afraadt. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, voldoende oppervlakte en hoogte, en natuurlijk 1,5 meter afstand houden. Toch zou het kunnen dat mensen zich niet veilig genoeg voelen als er samen gezongen gaat worden. Wij hebben besloten om dat voorzichtig op te bouwen.

Zondag aanstaande, 6 september, is er een dienst van woord en gebed, waarin het kwartet zal zingen. Aan de Kapelgangers wordt gevraagd om indien gewenst mee te neuriën, maar niet mee te zingen. Op 13 september zal het ter Lindekoor zingen, en ook dan wordt gevraagd om niet mee te zingen.

Op 20 september zal Mistral wel te horen, maar niet te zien zijn: de liederen worden opgenomen en in de viering beluisterd.

Wij hopen dat we de verontrusting met deze mail kunnen wegnemen.

We willen namelijk heel graag aan de wensen van de Kapelgangers tegemoet komen: samen vieren en zingen.

 

Nog een aanvulling op de informatie over de viering van 6 september: Bij de herdenking van de gestorvenen aan het Coronavirus zullen géén namen genoemd worden, iedereen die dat wil kan door het aansteken van een kaarsje steun zoeken om stil te staan bij het verlies van een dierbare door een gezamenlijk gebed en door een lied wat dan door het kwartet gezongen wordt.

 

Namens het bestuur,

 

Johan v.d. Leest, voorzitter

Vanaf september zijn er weer de gebruikelijke vieringen, te starten op 6 september:

 

Voor de veiligheid in deze Coronatijd hebben wij de volgende maatregelen genomen  (van te voren aanmelden is niet noodzakelijk), mensen met verkoudheidsklachten en/of koorts worden uit veiligheid verzocht thuis te blijven.

Voor de vieringen van september, waarbij weer gezongen mag worden, is het noodzakelijk dat we registreren wie er deelneemt aan de vieringen. Dit om bij mogelijke besmettingen met corona iedereen op de hoogte te kunnen brengen.

We vragen u dan ook om contactgegevens op een papiertje te zetten, en dit papiertje mee te nemen naar de viering Bij binnenkomst legt u het in een mandje wat daarvoor klaar staat bij de gastvrouw/gastheer.

Twee gastvrouwen/heren ontvangen de bezoekers van de vieringen.

Elke bezoeker wordt gevraagd zijn/haar handen te desinfecteren bij binnenkomst.

Bezoekers kunnen plaats nemen op de stoelen en worden gevraagd deze niet te verplaatsen.

De viering van 6 september heeft als thema:

 

MET  VERTROUWEN SAMEN VERDER

Woord en Gebedsdienst.

 

Terwijl de crisis die het coronavirus teweegbrengt voor ons allen nog veel onzekerheid inhoudt, hervat de Kapelgemeenschap Ter Linde de zondagse vieringen. Uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

Als thema van de viering op 6 september kiezen we: Met vertrouwen samen verder”.

Als er iets is wat we in deze angstige tijden nodig hebben is het hoop en vertrouwen en tegelijkertijd ook het besef dat wij elkaar nodig hebben: we zullen het samen moeten doen.

Het is een stormachtige periode, die ons doet denken aan het evangelie van de storm op het meer. De leerlingen in de boot zijn angstig, terwijl Jezus de rust zelve is en in één zin de leerlingen vermaant: waar is jullie geloof en vertrouwen?

Hierover willen wij ons bezinnen in deze viering van woord en gebed op zondag 6 september 10.00 uur in de Kruisherenkapel.

Herdenking van de overledenen:

Tevens willen wij in deze viering alle mensen herdenken die - in verbondenheid met de Kapelgemeenschap - door het coronavirus zijn overleden. Wij willen hen gedenken, voor hen licht ontsteken en bidden om kracht voor hun nabestaanden.

 

U bent van harte welkom in deze viering waarin medewerking wordt verleend door het Pauluskwartet.

 

Werkgroep viering van Woord en Gebed

Ondersteuning in coronacrisis

KLik op het plaatje

Herfstwandeling2 (1).jpg

Stichting
Kapelgemeenschap Ter Linde
Rooijsestraat 27
5401 AT Uden

Tel. 06-40966338

Redactie Website en Kapelpost: info@kapelgemeenschap.nl

 

Voor opmerkingen over deze website: webmaster