KAPELPOST  december2018

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier  te downloaden.

ADVENTSAKTIE 2018

Nogmaals  ASMAT PAPUA

Vanuit Papua-Nieuw Guinea kwam een bedankbrief en foto’s van de Indonesische kruisheren die daar werkzaam zijn. Met de Vastenactie hebben de bezoekers van de Kruisherenkapel bijna € 3.000 bijgedragen aan dit bijzondere project.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt en het project is al opgestart. Hoewel het gebouw nog niet af is, kan de Asmatbevolking al goedkopere boodschappen doen in de Koperasi Pastoral. De Asmatbevolking is arm en als ze geld verdienen, geven ze het vaak direct weer uit aan de verkeerde dingen. Ze leren nu ook met hun geld om te gaan: ze leren sparen o.a. voor het vervolgonderwijs van hun kinderen.

Voor de dagelijkse boodschappen scheelt de Koperasi Pastoral enorm veel. De commercie had de prijzen opgedreven tot 200 à 300% van wat men op Java betaalt. Bij de Koperasi betaalt men de normale prijzen.

Maar het gebouw is nog niet af en moet nog verder ingericht worden. Ook is er een financiële buffer nodig om de dagelijkse behoeften rechtstreeks op Java in te kunnen kopen.

Dat is de reden waarom nogmaals de aandacht wordt gevraagd voor dit project. Op zondag 18 december zullen wat foto’s van de vorderingen te zien zijn: uw bijdrage is en wordt weer goed besteed! Daarom van harte bij u aanbevolen!

MET  ELKAAR  OM  DE  TAFEL

 

We zijn blij dat er nu nog Kruisheren zijn, die voorgaan in eucharistievieringen. Tegelijkertijd weten we dat hun actieve rol ooit eindigt en zij zich eens zullen terugtrekken. Dit heeft consequenties voor hoe wij in de toekomst op zondag het leven vieren.

Onder het motto: “Samen enthousiast verder, hoe dan we dat?” nodigen wij u uit om deel te nemen aan de tafelgesprekken. Een half uurtje met elkaar in gesprek aan de hand van twee vragen:

 • Wat is voor u belangrijk in de zondagse viering?
 • Wat moeten we naast de vieringen als gemeenschap ook oppakken ?

De tafelgesprekken vinden plaats op zondag 2, 9, 16 en 23 december, direct na de viering. En natuurlijk staat de koffie klaar.

Mocht u onverhoopt niet kunnen aansluiten, dan staat er in de adventsperiode achter in de kapel een bus met de tekst `Samen enthousiast verder`. Hierin kunt u ook uw gedachten en ideeën kwijt.

Door, voor en met elkaar vormen wij samen de kapelgemeenschap. Doet u mee?

Graag gaan wij met u rond de tafel en ontmoeten we elkaar in de Advent.

Het inspiratieteam, 

Jeanne van Boxtel, Erick Mickers, Henk Trimbach

 

Tegen alle verwachting in …

EEN LICHTJE VOOR JOU!

In samenwerking met KansPlus, het belangnetwerk verstandelijk gehandicapten nodigen wij van de Kapelgemeenschap Ter Linde iedereen uit voor een

SAMENVIERING op de vierde adventszondag, 23 december om 10.00 uur in de Kruisherenkapel. Maria hoort van de engel Gabriël dat ze een kind gaat krijgen; een heel bijzonder kind, waar iedereen al lang op wacht. Niemand had er op gerekend dat de redder ooit nog geboren zou worden, maar nu is het zover; tegen alle verwachting in …

Maria deelt haar blijdschap met haar nicht Elisabeth, die al wat ouder is en toch nog zwanger is geraakt. Ook tegen alle verwachting in …

We geven lichtjes aan hen die wel een lichtje in hun leven kunnen gebruiken, of aan mensen die gestorven zijn en die we deze dag nog een in het licht willen zetten.  ‘Een lichtje voor jou …’

Het Gospelkoor Adaja hebben we uitgenodigd om de SAMENVIERING nog feestelijker te maken met mooie liederen.

ROND KERSTMIS 2018

24 dec 17.00 Kinderkerstviering

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de Kinderkerstviering. Het wordt een mooie viering waarin we het kerstverhaal vertellen en natuurlijk ook kerstliedjes zingen. Een aantal kinderen van Gitaaronderwijs Uden-Boekel zullen voor de begeleidende muziek zorgen.

Iedereen, van heel jong tot heel oud, is van harte welkom! Tot dan!

24 dec 19.30 Kerstavondviering

In deze viering staat het thema centraal: Tegen alle verwachting in is God mens geworden. Niet naast ons, maar God komt tot leven IN ons. Kerstmis kan gewone mensen bijzondere mensen maken! Uiteraard zingt Mistral prachtige kerstliederen, maar er is ook samenzang!

25 dec 10.00 Eucharistieviering

Kerst doet je iets, tegen alle verwachting in. Dat is het thema van deze viering. Natuurlijk worden veel kerstliederen gezongen met het Ter Lindekoor.

OUDJAARVIERING

Op zondag 30 december om 10.00 uur sluit Mistral op eigen wijze het voorbije jaar af. Het samenzijn heeft als thema: “Vol vertrouwen het nieuwe jaar beginnen.”

Met mooie teksten en liederen nodigen wij iedereen uit om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit blikken op het nieuwe jaar. Na afloop is iedereen welkom voor een gezellig samenzijn, waarbij de oliebollen niet zullen ontbreken.

VIERING VAN WOORD&GEBED

zondag 6 januari

Op 6 januari, het feest van de Openbaring van de Heer, het feest van Drie Koningen  is er een dienst van Woord en Gebed. Wijzen uit het Oosten komen het Kind hulde en geschenken brengen. Zij gingen niet meer langs de machthebber Herodes –hoewel deze hun dat gevraagd had, zo lezen wij in het evangelie van deze dag- maar keerden langs een andere weg naar hun land terug.  Als je je echt laat inspireren door  het Kind van  Bethlehem die de volwassen Mens van Nazareth is geworden, dan sla je nieuwe wegen in. Daarom kijken wij in  deze viering ook naar onze eigen Kapelgemeenschap Ter Linde.

We blikken  terug op de gebeurtenissen binnen onze gemeenschap van het afgelopen jaar. En kijken we vooruit op de ontwikkeling van het jonge leven. De wijzen, de drie Koningen komen geschenken brengen aan het Kind. Welke geschenken kunnen wij elkaar geven om te groeien in open gemeenschap zijn? Daarop gaan we ons in deze viering bezinnen. En daarna… gebruiken we samen een lekker hapje en drankje als voorschot op een inspirerende toekomst!       

Het Pauluskwartet ondersteunt deze viering muzikaal. Van harte welkom.

Werkgroep viering van woord en gebed.

BEZIELD SPREKEN: DAT KUN JIJ OOK!     

                                                            

Veel mensen werken al mee aan de voorbereiding van een viering. Zij zoeken mooie teksten, schrijven gebeden en verhalen en dragen die teksten ook uit. Wil jij dat ook? Dan nodigen wij jou uit om deel te nemen aan de training ‘Bezield en vrijmoedig spreken’.

In januari 2019 beginnen we met de training “bezield en vrijmoedig spreken”. Het is een training van drie avonden, verzorgd door Anne Spies en Arjan Broers www.spiesenspreken.nl. Thema’s als raken en geraakt worden, bezield spreken, vrijmoedig je eigen geloof uit kunnen uitdragen, diepgang en humor zijn onderwerpen die aan bod komen.

Met elkaar ontdekken we hoe we ieder op onze eigen manier kleur en inhoud aan een viering kunnen geven. We leren van elkaar en Anne Spies en Arjan Broers kunnen ons op een begeesterde en plezierige  manier daarbij ondersteunen. Wil je graag meewerken aan de diversiteit van vieringen in onze gemeenschap?

Meld je dan aan, vóór 19 december bij Mieke Trimbach via secretariaatterlinde@gmail.com.

De kosten voor deze training worden door de Kapelgemeenschap gedragen. Er kunnen maximaal 18 mensen deelnemen aan de training.

Datum en tijd:

De training vindt  plaats bij ons in de kapel en in de tuinkamer, van 19.00 – 22.00 uur

op maandag 21 januari  –  4 februari  -  25 februari

Criteria:

 • Je voelt je verbonden met Kapelgemeenschap ter Linde;
 • Je wilt bijdragen aan een open manier van geloven;
 • Je hebt gevoel voor de christelijke spiritualiteit met oog voor de huidige tijdsgeest.

Opzet van de training:

 • Avond 1: Basis van presenteren – vorm – inhoud – structuur – stem – spraak – taal – contact – verbinding - - non verbaal – houding – voorbereiding versus improvisatie
 • Avond 2: Bezield spreken – wat is dat? metaforen – storytelling – contemplatie -stilte – dialoog – interactie – samen met je publiek
 • Avond 3: Vrijmoedig spreken – wat durf jij te zeggen, te delen – diepgang -verdieping – langere presentaties op maat en verzoek – verhalen vertellen – delen - speechen
 • Met hartelijke groet,
 • namens het bestuur van Kapelgemeenschap ter Linde en het inspiratieteam
 • Guus Schlatmann en Erick Mickers

JOSÉ KODDEN KRIJGT NIEUWE FUNCTIE

Dierbare mensen van de Kapelgemeenschap,

Sinds anderhalf jaar was ik tijdelijk –als waarnemer wegens ziekte van een van de pastores- een aantal dagen per week werkzaam in een gevangenis. Ik zag dit als een kans want ik dacht: wat zal er  in een gevangenis veel stress, onmacht, woede, verdriet en verlies zijn, en ondanks dat, of misschien veel meer dankzij die realiteit, wat zou geestelijke zorg voor mensen juist daar veel  kunnen betekenen. Ik had geen idee wat een gevangenis met mij als persoon zou doen – sleutels, veiligheid, verschillende afdelingen met verschillende regimes … en zag er best tegenop.

Ik wist wél wat me uitdaagde en inspireerde om die wereld binnen te gaan: over mensen die in de gevangenis terecht komen, kunnen we in de krant of op internet lezen of horen via de tv. De daders zijn dan teruggebracht tot hun initialen en het delict dat ze hebben gepleegd.  Maar ze blijven mensen. En vaak blijken daders in hun jeugd zelf slachtoffer geweest te zijn.  Voor hen zou ik als pastor graag een luisterend oor willen zijn, een klankbord, een spiegel.   Zowel voor mensen die gedwongen ‘vast’ zitten als voor degenen die daar werken en zorgen voor ieders veiligheid. Wat zal er ook veel in bewaarders, en ander personeel ter plaatse, omgaan. Na hun diensttijd kunnen zij wel naar huis, maar hoe? Als er die dag -en dat zal regelmatig het geval zijn, vermoed ik- van alles is voorgevallen. 

Gelovig gesproken wil ik als reisgenoot mensen nabij zijn en hoop ik dat we iets kunnen ervaren van echte vrijheid en vrede die alle verstand te boven gaat. In naar menselijke maatstaven, soms hopeloze toestanden, zo stelde ik me voor.

In de afgelopen anderhalf jaar heb ik in die gevangenis ervaren hoe mooi en betekenisvol het werk als justitiepastor is. En ook hoe we als collega’s elkaar nodig hebben en kunnen steunen.

Toen een poosje geleden aan mij de vraag werd voorgelegd of ik voor ‘vast’ binnen het Justitiepastoraat wilde blijven werken heb ik van harte ja gezegd. Deze benoeming betekent wel dat Mistral en ik vanaf januari niet meer samen vieringen zullen verzorgen. 

Hartelijke groet,

José Kodden

 

HET VERLANGLIJSTJE VAN JEZUS:

Het lijstje met mijn grootste wensen

begint met liefde voor alle mensen

dat wij als kinderen door het leven gaan,

oprecht, puur en spontaan

dat mensen blijven vertrouwen,

dat wij van elkaar kunnen houden

dat mensen willen delen,

nooit meer armoe voor zo velen

en willen zorgen

voor een schone wereld van morgen

dat mensen diep van binnen merken,

dat Jij God, in ons blijft werken,

dag en nacht,

als een lieve zachte kracht,

waardoor wij vanuit het hart

beginnen aan een nieuwe start

weer opstaan,

door willen gaan,

op een nieuwe weg die bij ons past,

bezield, hoopvol of enthousiast,

en in ons luisteren en ons praten,

in heel ons doen en laten,

jouw liefde zullen leggen,

zodat elke mens kan zeggen:

ik mag er zijn, ik durf te leven,

ik ben dankbaar

voor dat wat mij is gegeven.

Liefde is het begin,

geeft alle leven zin.

Heel mijn verlangen,

is in dit ene woord te vangen.

 

Uit een viering voor kinderen,

Erick Mickers 2015

WIST U DAT...

de originele beelden van Onze Lieve Vrouw ter Linde sinds begin november tentoongesteld staan in het Museum voor Religieuze Kunst? In januari méér hierover