Beste bezoekers van de vieringen van de Kapelgemeenschap Ter Linde in de Kruisherenkapel, naar aanleiding van de persconferentie van vanavond, 12 november 2021, vragen wij u als u de vieringen op zondag wilt bezoeken om tijdens deze vieringen anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst in de kapel. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

We hopen u allen weer te kunnen begroeten. Onder deze omstandigheden kan het koffiedrinken na afloop helaas niet doorgaan.

De viering van 21 november 2021 is na te lezen met een link in het archief, het interview met Wout Herfkens is op you tube te vinden met deze link: https://www.npostart.nl/de-verwondering/26-09-2021/KN_1726841

Voor wat betreft de livestream: die zijn gestart omdat kapelbezoek gelimiteerd was. De inspanningen om tot de livestream te komen zijn heel groot, en we hebben dan ook besloten om onder grote dankzegging aan m.n. Jacques Delemarre, Gert Kempkens en Anton Hoevenaars voor hun geweldige inzet de livestream te stoppen.

Met ingang van 27 juni is er dus geen livestream meer.

Voor vragen en opmerkingen kunt u op de website onder contact terecht.

De teksten die bij de vieringen gebruikt zijn kun je vinden in het archief onder 'vieringen van woord en gebed'

Namens het bestuur,

Johan v.d. leest, voorzitter.

In mei 2018 is op initiatief van het Bestuur vanuit de kapelgemeenschap onder leiding van Guus Schlatmann gewerkt aan een document om de opbouw van de Kapelgemeenschap te verduidelijken: de volgende stap

 

 

nieuwsbrief.jpg
P1040715.JPG

Ondersteuning in coronacrisis

KLik op het plaatje

Herfstwandeling2 (1).jpg

ONDERSTEUNING

Ter support aan de Kapelgemeenschap en haar werkgroepen zijn ondersteunende teams in het leven geroepen:

 

Inspiratie-Team

Een Team voor de  pastorale ondersteuning, in het hart van de Kapelgemeenschap.

Een groep van gemeenschapsleden met een pastorale achtergrond, dan wel leden die daar veel ervaring in hebben.

 • Dit Team is, al naar gelang nodig of mogelijk, ondersteunend en/of actief uitvoerend aan de drie hoofdactiviteiten ‘verbinden-vieren-verdiepen’, door inhoudelijk meedenken aan en het onderling afstemmen van die hoofdactiviteiten.

 • Het vervult een inspirerende, coördinerende, initiërende en waar nodig een begeleidende rol binnen de gemeenschap.

 • Waar nodig kan zij verwijzen.

 

Het Kapelteam

Dit is de groep die ondersteuning geeft op het logistieke vlak, van kosters tot de mensen die koffie/thee verzorgen na de zondagsvieringen


Lees HIER Meer

Knipsel3.JPG
Kapel16.jpg

Word vriend 

Financiële ondersteuning van de Kapelgemeenschap kan op verschillende wijzen:
 

 • door de vaste bijdragen en/of  van de mensen die de Kapelgemeenschap een warm hart toedragen
   

 • deze bijdragen vallen onder de ANBI-regeling
   

 • bijdragen vanuit het solidariteitsfonds
   

 • giften vanuit legaten  en erfstelling
   

Als u rechtstreeks contact wilt hebben met onze penningmeester kan dat via het volgende e-mailadres: ktlfinancien@gmail.com.
Communicatie over financiën loopt ook via dit mailadres. 


Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

Knipsel4.JPG

ONZE LIEVE VROUW TER LINDE

De kruisheren die de inmiddels ontstane cultus van O.L. Vrouw ter Linde beheerden, lieten in de jaren 1700-1702 een klooster naast de kapel bouwen.
Korte tijd later, in 1712 werd speciaal voor het beeld van Onze Lieve Vrouw Ter Linde een kleine, achtzijdige kapel opgericht. Dit gebeurde op de plaats waar een oude lindeboom had gestaan waarin het beeld volgens de legende zou zijn gevonden. 

Het beeldje is (inclusief de voet) 44 centimeter hoog, gemaakt van notenhout en tamelijk afgeplat van vorm. Het is gesneden omstreeks 1500 en vertoont nog enkele sporen van de oorspronkelijke polychromie.
Het beeld stelt Maria voor, staande op een maansikkel. Op haar rechterarm houdt zij Jezus. In haar linkerhand draagt zij een scepter. Moeder en kind zijn beiden gekroond. Het beeld was sinds circa 1700 tot 1906 gehuld in een kleed waaruit de hoofden van moeder en kind door twee openingen naar buiten staken.


Lees HIER meer

Kapel11.jpg
Mariabeeld lindeboom.jpg
Gesproken verhalenboom
Gesproken gedicht
Gesproken historie
Knipsel1.JPG

KRUISHEREN en KRUISHERENKAPEL

De Orde van het Heilig Kruis ontstond in de 13e eeuw. De leden ervan, voornamelijk priesters, noemen zich Kruisbroeders. In Nederland staan ze ook bekend onder de naam Kruisheren. Hun voornaamste bezigheden in de loop der eeuwen zijn onderwijs, zielzorg en maatschappelijk werk. De spiritualiteit van deze kleine orde kenmerkt zich door protest tegen onechtheid, pleidooi voor authenticiteit, nabijheid bij mensen, tolerantie en democratie.

 

Oorsprong
De oorsprong van de Orde van het Heilig Kruis (Ordo Sanctae Crucis, O.S.C[r].) ligt in de 13e eeuw in de buurt van Luik.


Lees HIER meer

Kapel14.jpg
Kapel8.jpg