De nieuwe kapelpost  voor de maand oktober is er (klik hiernaast op het plaatje of op de tekst eronder), met daarin inspirerende teksten en de AANGEPASTE stand van zaken. Er staat in hoe de vieringen in de kapelgemeenschap vanaf begin september gaan plaatsvinden. Als je op het plaatje eronder klikt of op de tekst daaronder, kom je op een tekst over een mariaviering met een opname erbij.

 

I

WIE WIJ ZIJN

Wij vormen een open gemeenschap, geworteld in de christelijke traditie en de spiritualiteit van de Kruisheren, die zoekend vorm geeft aan een eigen en hedendaagse invulling van liefde, dienstbaarheid en gastvrijheid. Erick Mickers heeft een aantal jaren geleden een mooi  stuk geschreven dat onze gedachten hierover goed weergeeft. Dat kun je hier lezen

De Kapelgemeenschap is nauw verbonden met de orde van de Kruisheren en haar kapel.

  

WAT WIJ DOEN

Om dit alles mogelijk te maken  heeft de Kapelgemeenschap drie speerpunten:

VERBINDEN, VIEREN EN VERDIEPEN.

De Kapelgemeenschap Ter Linde organiseert daartoe vieringen en bijeenkomsten, waarin spiritualiteit en dienstbaarheid centraal staan om jezelf en elkaar te sterken in het leven.

 

 

WAT WILLEN WE NOG

 • We willen ruimte bieden aan jeugd en jongeren om op hun manier invulling te geven aan hun eigen zoektocht naar de zin van het leven.

 • We willen meer openheid naar en contact met andersdenkenden.

 • Wij willen solidariteit, vrede en heelheid van de schepping gestalte geven.

 • We willen werken aan een betere interne en externe communicatie.

Bestuursnotitie over de Kapelgemeenschap "De volgende stap''

nieuwsbrief.jpg
P1040715.JPG

Afgelast

 

Beste Mensen, kapelgangers,

 

Vanavond, 11 maart 2020, was er een overleg tussen het bestuur van de Stichting Kruisherenkapel (SKK) en het bestuur van de Stichting Kapelgemeenschap (SKG), waarin het gevolg van de ontwikkelingen van het Coronavirus uitgebreid een bod gekomen is. Daarbij bleek dat SKK, en met name de vertegenwoordiger van Brabant Zorg de situatie als ernstig inschat, maar dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten in de kapel bij de organisator neergelegd wordt.

Wij hebben daarop binnen het bestuur overlegd, en, gezien de kwetsbaarheid van sommigen in de kapel en het feit dat je bij vieringen toch dicht op elkaar zit, hebben we besloten om alle vieringen t/m  29 maart niet door te laten gaan. Ondanks dat we dat jammer vinden, nemen wij als bestuur de verantwoordelijkheid daarvoor.

Via deze mail en via de website proberen wij jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Ons verzoek aan iedereen is om van mond tot mond door te geven dat de vieringen dus niet doorgaan.

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht  vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag.

 

Namens het bestuur,

 

Johan v.d. Leest, voorzitter

Ondersteuning in coronacrisis

KLik op het plaatje

Herfstwandeling2 (1).jpg

ONDERSTEUNING

Ter support aan de Kapelgemeenschap en haar werkgroepen zijn ondersteunende teams in het leven geroepen:

 

Inspiratie-Team

Een Team voor de  pastorale ondersteuning, in het hart van de Kapelgemeenschap.

Een groep van gemeenschapsleden met een pastorale achtergrond, dan wel leden die daar veel ervaring in hebben.

 • Dit Team is, al naar gelang nodig of mogelijk, ondersteunend en/of actief uitvoerend aan de drie hoofdactiviteiten ‘verbinden-vieren-verdiepen’, door inhoudelijk meedenken aan en het onderling afstemmen van die hoofdactiviteiten.

 • Het vervult een inspirerende, coördinerende, initiërende en waar nodig een begeleidende rol binnen de gemeenschap.

 • Waar nodig kan zij verwijzen.

 

Het Kapelteam

Dit is de groep die ondersteuning geeft op het logistieke vlak, van kosters tot de mensen die koffie/thee verzorgen na de zondagsvieringen


Lees HIER Meer

Word vriend 

Financiële ondersteuning van de Kapelgemeenschap kan op verschillende wijzen:
 

 • door de vaste bijdragen en/of  van de mensen die de Kapelgemeenschap een warm hart toedragen
   

 • deze bijdragen vallen onder de ANBI-regeling
   

 • bijdragen vanuit het solidariteitsfonds
   

 • giften vanuit legaten  en erfstelling
   

Als u rechtstreeks contact wilt hebben met onze penningmeester kan dat via het volgende e-mailadres: ktlfinancien@gmail.com.
Communicatie over financiën loopt ook via dit mailadres. 


Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap

ONZE LIEVE VROUW TER LINDE

De kruisheren die de inmiddels ontstane cultus van O.L. Vrouw ter Linde beheerden, lieten in de jaren 1700-1702 een klooster naast de kapel bouwen.
Korte tijd later, in 1712 werd speciaal voor het beeld van Onze Lieve Vrouw Ter Linde een kleine, achtzijdige kapel opgericht. Dit gebeurde op de plaats waar een oude lindeboom had gestaan waarin het beeld volgens de legende zou zijn gevonden. 

Het beeldje is (inclusief de voet) 44 centimeter hoog, gemaakt van notenhout en tamelijk afgeplat van vorm. Het is gesneden omstreeks 1500 en vertoont nog enkele sporen van de oorspronkelijke polychromie.
Het beeld stelt Maria voor, staande op een maansikkel. Op haar rechterarm houdt zij Jezus. In haar linkerhand draagt zij een scepter. Moeder en kind zijn beiden gekroond. Het beeld was sinds circa 1700 tot 1906 gehuld in een kleed waaruit de hoofden van moeder en kind door twee openingen naar buiten staken.


Lees HIER meer

Gesproken verhalenboom
Gesproken gedicht
Gesproken historie

KRUISHEREN en KRUISHERENKAPEL

De Orde van het Heilig Kruis ontstond in de 13e eeuw. De leden ervan, voornamelijk priesters, noemen zich Kruisbroeders. In Nederland staan ze ook bekend onder de naam Kruisheren. Hun voornaamste bezigheden in de loop der eeuwen zijn onderwijs, zielzorg en maatschappelijk werk. De spiritualiteit van deze kleine orde kenmerkt zich door protest tegen onechtheid, pleidooi voor authenticiteit, nabijheid bij mensen, tolerantie en democratie.

 

Oorsprong
De oorsprong van de Orde van het Heilig Kruis (Ordo Sanctae Crucis, O.S.C[r].) ligt in de 13e eeuw in de buurt van Luik.


Lees HIER meer

Stichting
Kapelgemeenschap Ter Linde
Rooijsestraat 27
5401 AT Uden

Tel. 06-40966338

Redactie Website en Kapelpost: info@kapelgemeenschap.nl

 

Voor opmerkingen over deze website: webmaster